Reklama
http://www.multitherma.com/

Nowa instalacja recyklingu w woj. śląskim

27 lutego, 2023 0

W całości przedsięwzięcie będzie kosztować 35,6 mln zł. Beneficjent przewiduje wybudowanie nowej instalacji recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, w której będzie poddawane przetworzeniu około 10 tys. ton odpadu rocznie, co zaprocentuje wytworzeniem 7,7 tys. […]

Nowe przepisy UE dla bardziej ekologicznych i etycznych baterii

28 grudnia, 2022 0

Według przewidywań, do 2030 r. po drogach UE będzie jeździć co najmniej 30 milionów bezemisyjnych pojazdów elektrycznych. Chociaż oczekuje się, że samochody elektryczne znacznie zmniejszą emisję gazów cieplarnianych, mają też szkodliwy dla środowiska minus: baterie. […]

Umicore zasadziło blisko 200 drzew

16 września, 2022 0

W Umicore staramy się wywierać pozytywny wpływ na nasze otoczenie i środowisko – każdego dnia i we wszystkim, co robimy. Nasi pracownicy wysoko oceniają działania w zakresie ekologii i recyklingu. Pomysł sadzenia drzew przyszedł więc […]

Recykling baterii szansą dla polskiej gospodarki

12 września, 2022 0

  Baterie do samochodów elektrycznych są projektowane i produkowane tak, by można było je użytkować przez kilkanaście lat. Pierwiastki takie jak kobalt, nikiel i miedź, będące składowymi baterii mogą być odzyskiwane w niemal 100%. Recyklingowi […]

NFOŚiGW szykuje kolejne inicjatywy w zakresie recyklingu i energii

2 sierpnia, 2022 0

Inicjatorem konferencji była wiceprezesa NFOŚiGW Dominika Bąka, który witając gości — przedsiębiorców i samorządowców. Wiceprezesa NFOŚiGW postawił tezę, która miała ukierunkować ekspertów na dyskusje. Według tej tezy bioodpady są cennym zasobem w skali ogólnokrajowej. Selektywnie […]

Wniosek patentowy w zakresie bezodpadowej metody recyklingu paneli PV

1 września, 2021 0

Wniosek do Urzędu Patentowego RP dotyczy wynalazku, jakim jest sposób recyklingu krzemowych paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych lub polikrystalicznych, zbudowanych warstwowo z płyty szklanej, folii typu EVA lub Tedlar oraz warstwy krzemowej.[czytaj] Nasz wniosek obejmuje sposób ogrzewania […]

Co to jest szara woda? Jak ją wykorzystać ponownie?

30 lipca, 2021 0

Ścieki powstające po spłukaniu ubikacji – znacznie bardziej zanieczyszczone przez bakterie i chemikalia – nazywa się wodą czarną. Ta nie nadaje się do odzyskania i ponownego użycia w jakimkolwiek celu w domowych warunkach. Trzeba jednak […]

Utylizacja paneli fotowoltaicznych – jak to się robi?

27 stycznia, 2021 0

Obecnie w Polsce panele słoneczne traktowane są tak, jak inne urządzenia elektroniczne. Chcąc zutylizować panele fotowoltaiczne, należy trzymać się zasad, jak w przypadku utylizacji innych elektrośmieci. Najczęściej stosowanymi modułami na rynku fotowoltaiki są moduły krzemowe […]