Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

NFOŚiGW szykuje kolejne inicjatywy w zakresie recyklingu i energii

7 lipca ponad 40 ekspertów z NFOŚiGW dyskutowało nad praktycznymi aspektami organizacji i finansowania biogazowni wykorzystujących frakcję BIO odpadów komunalnych. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z planowanym uruchomieniem nowego programu priorytetowego. Ma on umożliwić finansowanie inicjatyw związanych z budową lub modernizacją instalacji fermentacji bioodpadów w celu produkcji materiałów użyźniających glebę oraz prądu i ciepła z wytwarzanego bio-gazu.

NFOŚiGW szykuje kolejne inicjatywy w zakresie recyklingu i energii [źródło: www.gov.pl]
NFOŚiGW szykuje kolejne inicjatywy w zakresie recyklingu i energii [źródło: www.gov.pl]

Inicjatorem konferencji była wiceprezesa NFOŚiGW Dominika Bąka, który witając gości — przedsiębiorców i samorządowców. Wiceprezesa NFOŚiGW postawił tezę, która miała ukierunkować ekspertów na dyskusje. Według tej tezy bioodpady są cennym zasobem w skali ogólnokrajowej. Selektywnie zbierane bioodpady komunalne muszą być efektywnie zagospodarowywane. Jest to szczególnie istotne ze względu na wykonanie krajowych norm recyklingu. Przetwarzanie beztlenowe, fermentacja daje szansę jednoczesnego wytworzenia wartościowego nawozu organicznego jak i wykorzystania pozostałego potencjału energetycznego poprzez generowanie biogazu. Chcemy w tych rozwiązaniach pomagać, udostępniając środki, które umożliwią wygodne montaże finansowe pozwalające szybko zrealizować konkretne inwestycje.

 

Spotkanie miało praktyczny charakter, pozwalając przedstawicielom branży, ekspertom wymienić się doświadczeniami w zakresie najbardziej oczekiwanego i wartościowego mechanizmu wsparcia rozwoju instalacji fermentacji bioodpadów jak i zdiagnozowania przeszkód na drodze sprawnej realizacji inwestycji. W spotkaniu na ul. Konstruktorskiej w Warszawie, w NFOŚiGW uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii oraz Departamentu Gospodarki Odpadami, korzystając z możliwości wysłuchania realnych potrzeb przyszłych inwestorów rozwijających przemysł fermentacji bioodpadów — informuje NFOŚiGW.

 

Filarami forum były dwie prezentacje (przewodniczącego Rady RIPOK Piotra Szewczyka z ZUOK „Orli Staw” pt. Produkcja biogazu z odpadów w instalacjach komunalnych w Polsce — stan obecny, kierunki, problemy, wyzwania oraz dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosława Rolińskiego pt. NFOŚiGW wspiera fermentację. Oferta aktualna i zamierzenia.

Prezentacje były wstępem, do której dyskusji zasadnicze punkty to zapowiedzi udostępnienia ok. 1 miliarda zł puli dofinansowań dla budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Uczestnicy zwrócili m.in. uwagę na fakt, że fermentacja, w wyniku której wytwarza się biogaz, jest sposobem uzyskiwania stabilnego, niezależnego od pory roku i warunków meteorologicznych, źródła całorocznie dostępnych OZE. Przygotowywaną propozycję NFOŚiGW uznano za ciekawą i zasadną w kontekście potencjału instalacji fermentacji przy tworzeniu lokalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz zaspokajaniu lokalnych potrzeb recyklingu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Zauważono jednocześnie, że wyprodukowany biogaz może być — przy odpowiednim sprężeniu i przechowywaniu — uznany funkcjonalnie za stabilny magazyn energii.

Wnioski ze spotkania pozwolą wypracować najlepszą formułę programu priorytetowego NFOŚiGW i stworzyć przyjazne warunki dofinansowań inwestycji. Oferta w postaci dotacji i preferencyjnych pożyczek ma być dostępna już jesienią tego roku. Założono wstępnie, że przewidziana pula środków pozwoli dofinansować do 30 instalacji w całym kraju, istotnie poprawiając lokalny system gospodarowania odpadami i bezpieczeństwo energetyczne, a nade wszystko pozwalając optymalnie zagospodarowywać frakcję BIO z odpadów — informuje NFOŚiGW.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz