Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Reklama

Zasady ogólne

Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach ECIEPLO.PL powinny spełniać warunki określone w regulaminie emisji reklam dostępnym na stronie https://ecieplo.pl/reklama oraz warunki specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w ECIEPLO.PL. Wydawca może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać jej emisję w przypadku niespełnienia powyższych warunków.

Wyświetlenie reklamy na stronach portalu nie oznacza automatycznie, że ECIEPLO.PL stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacją reklamową.

ECIEPLO.PL decyduje o funkcjonalności stron, a w ich projektowaniu bierze pod uwagę to, jak są one postrzegane przez użytkowników (user experience) i rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników portalu.

Formy reklamowe

 

Wymagania ogólne dla wszystkich reklam

Poniższe zasady dotyczą wszystkich form reklamy dostępnych na ECIEPLO.PL. Oprócz tego konieczne jest przestrzeganie zasad szczegółowych, specyficznych dla poszczególnych form reklamy, które zebrane są w dalszej części specyfikacji.

  1. Nazewnictwo materiałów reklamowych
   a) Materiały reklamowe (pliki) powinny być nazywane wg następującego schematu: reklamodawca/nazwa kampanii_typ bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: ecieplo_sky_160x600.gif
   b) Nazwy plików nie mogą zawierać spacji ani polskich liter.
  2. Terminy dostarczania materiałów reklamowych
   a) Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą być dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji. W przypadku materiałów typu rich media oraz reklam emitowanych z kodów zewnętrznych nie później niż na 5 dni roboczych w celu przetestowania ich przez ECIEPLO.PL.
   b) W przypadku materiałów w formacie html i rich media konieczne jest dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów w prostym formacie graficznym (jpg, gif, gif animowany), które będą emitowane, gdy przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlenie materiałów w formatach bardziej zaawansowanych.
   c) Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie Zip
  3. Poufność danych użytkowników
   a) Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcje użytkownika.
   b) Reklama nie może zmieniać ani odczytywać plików cookie.
   c) Reklamodawca może pozyskiwać dane dotyczące użytkowników ECIEPLO.PL podczas trwania kampanii i wykorzystywać je do własnych celów, przy czym każdorazowo musi uzyskać na to zgodę ECIEPLO.PL, a w szczególności poinformować ECIEPLO.PL:
   – jakie dane będą pozyskiwane,
   – do czego zostaną wykorzystane,
   – jak długo będą przechowywane, czy i jakie podmioty trzecie będą miały dostęp do tych danych, w jakim zakresie i w jaki sposób będą mogły z nich korzystać.
   d) Na podstawie powyższych informacji ECIEPLO.PL wyraża zgodę na pozyskiwanie i wykorzystywanie danych o użytkownikach. Reklamodawca gwarantuje, że żadne dane uzyskane w związku z prowadzeniem kampanii na stronach ECIEPLO.PL nie będą wykorzystywane do innych celów, niż te, do których zostały pozyskane.
   e) Bez zgody wydawcy dane pozyskane przez reklamodawcę nie mogą być wykorzystywane do retargetowania kampanii ani do rozpoznawania użytkowników w żaden inny sposób w innych kampaniach reklamodawcy.
  4. Reklama nie może powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania.
  5. Reklama nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana.
  6. Dźwięk w reklamach
   a) dźwięk w reklamach może być odtwarzany jedynie po akcji użytkownika (kliknięcie).
   b) w niektórych przypadkach dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku także po najechaniu. Wszystkie kreacje, w których po najechaniu uruchamia się dźwięk, powinny zawierać czytelny komunikat informujący o odtwarzaniu dźwięku po najechaniu, np. “najedź, aby włączyć dźwięk”.
   – w przypadku reklam rozwijanych dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku po wykonaniu przez użytkownika akcji powodującej rozwinięcie się reklamy (najechanie kursorem myszy bądź kliknięcie). Dźwięk powinien wyłączać się automatycznie po zwinięciu reklamy.
   c) jeżeli reklama posiada dźwięk, musi zawierać czytelne oznaczenia włączania i wyłączania dźwięku.
   d) Pliki dźwiękowe powinny być pobierane z serwerów ECIEPLO.PL. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługą plików dźwiękowych oraz poprawność jej działania odpowiada reklamodawca.
  7. Rozwijanie kreacji
   a) rozwijanie kreacji do standardowych rozmiarów może nastąpić po najechaniu lub kliknięciu
   b) kreacja musi się zwijać po zjechaniu z reklamy, lub po kliknięciu.
  8. Przycisk zamykania
   a) W przypadku reklam umieszczonych na warstwie dodany zostanie krzyżyk zamykania. Kliknięcie krzyżyk powoduje zamknięcie kreacji, natomiast w przypadku reklam scrollowanych akcja ta powoduje zniknięcie kreacji.
  9. Kreacje odbiegające od powyższego schematu będą indywidualnie oceniane przez ECIEPLO.PL pod kątem zgodności z wymogami ergonomii użytkowania portalu.

Artykuł sponsorowany

 1. Strona z artykułem w szablonie serwisu, opisana jako „Artykuł sponsorowany”
 2. Strona z artykułem umieszczona jest w wybranej sekcji serwisu.
 3. Tekst reklamowy maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami.
 4. W treści artykułu:
  – maksymalna ilość grafik – 5 grafik, objętość do 50 kB, format jpg,
  – maksymalna ilość linków – 5 linków.