ABC Pomp ciepła

ABC Pomp ciepła – poradnik

 

HISTORIA POMP CIEPŁA

Historia pomp ciepła to jest ściśle związana z potrzebą komfortu bytowania człowieka. Od epoki kamienia łupanego ludzkość jest w stanie wytwarzać ciepło poprzez rozpalenie ognia. Robiono to poprzez tarcie a potem krzesanie iskier.

łuk

Więcej we wpisie: Trochę o historii Pomp Ciepła i chłodnictwa.

 

ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA

Działanie pompy ciepła polega na przekazaniu do instalacji grzewczej budynku energii cieplnej dostępnej w jego otoczeniu, zmagazynowanej w ziemi, wodzie lub powietrzu. Przeważającą część ciepła do ogrzewania pobiera ona z otoczenia budynku, nazywanego źródłem dolnym. Ciepło to jest następnie przekazywane do instalacji grzewczej domu, którą zwyczajowo określa się mianem źródła górnego

schemat OI

Więcej we wpisie: Zasada działania pompy ciepła – ABC 

WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI POMPY CIEPŁA COP i SCOP

Współczynnik COP opisuje stosunek użytecznej mocy cieplnej do pobranej elektrycznej mocy napędowej sprężarki. Określa więc on „sprawność” pompy ciepła przy danych parametrach pracy…

 

cop wzór

Więcej we wpisie: Współczynnik wydajności Pompy ciepła COP i SCOP – ABC

TRYBY PRACY POMPY CIEPŁA

W zależności od rodzaju przeznaczenia i związanych z nim temperatur pompy ciepła mogą pracować w różnych trybach, pojedynczo lub w kombinacji z innymi wytwornicami ciepła. Pompa ciepła może pracować jako tryb monowalntny lub biwalentny. W ramach trybu biwalentnego wyróżnia się natomiast tryb alternatywny, równoległy i mieszany…

 

punkt biwalencyjny

Więcej we wpisie: Tryby pracy pompy ciepła – ABC

DOBÓR POMPY CIEPŁA

Do prawidłowego doboru pompy ciepła, informacją wyjściową jest określenie zapotrzebowania na ciepło na cele grzewcze (oraz jeśli wymagane – chłodnicze) dla konkretnie rozpatrywanego przypadku….

 

Więcej we wpisie: Dobór pompy ciepła – ABC

RODZAJE DOLNYCH ŹRÓDEŁ

Pompy ciepła wykorzystują jako pierwotne / dolne źródło ciepła w zdecydowanej części ciepło pochodzące z ziemi, powietrza lub wody. Pompa ciepła może też odzyskać np. niewykorzystane ciepło odpadowe.

dolne

 

Więcej we wpisie: Dolne źródło – ABC

 

RODZAJE GÓRNYCH ŹRÓDEŁ

Więcej we wpisie: Górne źródło – ABC

PODSTAWOWE POJĘCIA

Więcej we wpisie: Podstawowe pojęcia – ABC

STEROWANIE POGODOWE

Więcej we wpisie: Sterowanie pogodowe – ABC

 

źródła: powietrze.malopolska.pl; Akademia Viessmann; www.okieminżyniera.pl