Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

ABC Pomp ciepła

PORADY

Na co zwrócić uwagę kupując pompę ciepła?
Na co zwrócić uwagę kupując pompę ciepła? [Źródło: dombezrachunków.com]

 

 

HISTORIA POMP CIEPŁA

łuk

Historia pomp ciepła to jest ściśle związana z potrzebą komfortu bytowania człowieka. Od epoki kamienia łupanego ludzkość jest w stanie wytwarzać ciepło poprzez rozpalenie ognia. Robiono to poprzez tarcie a potem krzesanie iskier.

Więcej we wpisie:

 

 

ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA

schemat OI

Działanie pompy ciepła polega na przekazaniu do instalacji grzewczej budynku energii cieplnej dostępnej w jego otoczeniu, zmagazynowanej w ziemi, wodzie lub powietrzu. Przeważającą część ciepła do ogrzewania pobiera ona z otoczenia budynku, nazywanego źródłem dolnym. Ciepło to jest następnie przekazywane do instalacji grzewczej domu, którą zwyczajowo określa się mianem źródła górnego

Więcej we wpisie:

 

 

 

WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI POMPY CIEPŁA COP i SCOP

cop wzórWspółczynnik COP opisuje stosunek użytecznej mocy cieplnej do pobranej elektrycznej mocy napędowej sprężarki. Określa więc on „sprawność” pompy ciepła przy danych parametrach pracy…

Więcej we wpisie:

 

 

TRYBY PRACY POMPY CIEPŁA

 

punkt biwalencyjny

W zależności od rodzaju przeznaczenia i związanych z nim temperatur pompy ciepła mogą pracować w różnych trybach, pojedynczo lub w kombinacji z innymi wytwornicami ciepła. Pompa ciepła może pracować jako tryb monowalntny lub biwalentny. W ramach trybu biwalentnego wyróżnia się natomiast tryb alternatywny, równoległy i mieszany…

Więcej we wpisie:

 

DOBÓR POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła e1482309308866

Do prawidłowego doboru pompy ciepła, informacją wyjściową jest określenie zapotrzebowania na ciepło na cele grzewcze (oraz jeśli wymagane – chłodnicze) dla konkretnie rozpatrywanego przypadku….

Więcej we wpisie:

 

 

 

 

RODZAJE DOLNYCH ŹRÓDEŁ

dolne

Pompy ciepła wykorzystują jako pierwotne / dolne źródło ciepła w zdecydowanej części ciepło pochodzące z ziemi, powietrza lub wody. Pompa ciepła może też odzyskać np. niewykorzystane ciepło odpadowe.

Więcej we wpisie:

 

 

 

 

RODZAJE GÓRNYCH ŹRÓDEŁ

ogrzewanie podłogowe

Górne źródło zwane też obiegiem wtórnym. Obok właściwego zaprojektowania dolnego źródła ciepła i wyboru odpowiedniego trybu pracy, istotnym czynnikiem decydującym o efektywności pompy ciepła jest sposób zaprojektowania i wykonania obiegu wtórnego.

Więcej we wpisie:

 

 

PODSTAWOWE POJĘCIA

Więcej we wpisie:

  • Podstawowe pojęcia – ABC

STEROWANIE POGODOWE

Więcej we wpisie:

  • Sterowanie pogodowe – ABC

MONTAŻ

Więcej we wpisie:

 

źródła: powietrze.malopolska.pl; Akademia Viessmann; www.okieminżyniera.pl