Reklama
http://www.multitherma.com/

Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od sierpnia br. uruchomił nowy program dofinansowania przedsięwzięć energetycznych dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD). W ramach programu wspierane będą działania mające na celu poprawę parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz budowę systemu magazynowania. Program udostępnia ścieżkę do osiągnięcia celów ramowych, dotyczących klimatu i energetyki - określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych wytyczonych w Porozumieniu Paryskim.

Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci
Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci

W ramach programu przewidziane jest wsparcie dotacyjne na przygotowanie oraz dostosowanie sieci dystrybucyjnych do nowych warunków pracy – które polegać może m.in. na kompleksowej modernizacji stacji rozdzielni na wszystkich poziomach napięcia oraz budowie systemów magazynowania stanowiących zintegrowany element sieci dystrybucyjnej. W ramach rozbudowywania systemów magazynowania można pozyskać środki na kontenery bateryjne, inwertery, magazyny mobilne, autotransformatory, transformatory, montaż modułów bateryjnych, systemy wspomagające wraz z testami i odbiorami magazynów. Dofinansowania będą mogły uzyskać projekty budowy powiązań z siecią (sieć elektroenergetyczna oraz teleinformatyczna) i systemami OSD/ OSP oraz także przedsięwzięcia z zakresu konfiguracji i adaptacji magazynów (BMS, EMS, odwzorcowanie w systemach monitorujących, utworzenie zdalnego dostępu do urządzeń i/lub danych itp.).

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) w trybie ciągłym – do 31 stycznia 2024 roku lub do wyczerpania środków alokacji. Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł (1 mld zł).

Środki na realizację programu priorytetowego – Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci – program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych – pochodzą z zasobu zgromadzonego na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod adresem: www.gov.pl
Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) jest dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl

1 Komentarz do Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci

Dodaj komentarz