Reklama
konferencjaeuropower.pl

Gwałtowny wzrost cen świadectw pochodzenia — Ministerstwo Klimatu i Środowiska interweniuje

Ostatnie tygodnie to gwałtowny i bezprecedensowy wzrost cen świadectw pochodzenia. W połowie października osiągały one pułap 300 zł/MWh, co stanowi prawie maksymalny poziom opłaty zastępczej w ramach tzw.: transakcji sesyjnych na Towarowej Giełdzie Energii. Gdzie w tym samym czasie utrzymywały się wysokie nadpodaże świadectw w Rejestrze Świadectw Pochodzeni

Co ma przynieść 2022 rok w branży energii wiatrowej? - plany na nadchodzący rok [źródło: www.gov.pl]
Co ma przynieść 2022 rok w branży energii Co ma przynieść 2022 rok w branży energii wiatrowej? - plany na nadchodzący rok [źródło: www.gov.pl]

Należy zauważyć, że ceny zielonych certyfikatów są znacząco niższe na notowaniach pozasesyjnych (OTC), tj. w ramach umów dwustronnych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy kształtowały się one na poziomie 142-256 zł/MWh, przy czym 27 października br. ich wartość wynosiła 153,63 zł/MWh — informuje — Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w MKiŚ, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Jeśli w dalszym ciągu będą się utrzymywały wysokie ceny świadectw pochodzenia, przy wysokich hurtowych cenach energii elektrycznej, istnieje ryzyko nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych energii. Dodatkowo pojawić się może ryzyko nadwsparcia inwestorów objętych systemem zielonych certyfikatów, co z kolei jest w sprzeczności z programem pomocowym SA.37345 – Polski system zielonych certyfikatów wspierający odnawialne źródła energii oraz zmniejszenie obciążeń wynikających z obowiązku certyfikatowego dla odbiorców energochłonnych.

Taka sytuacja doprowadziła do pilnej interwencji ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska celem unormowania sytuacji rynkowej. Głównie poprzez rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), która na powrót umożliwi zawieranie w określonych przypadkach transakcji pozasesyjnych (OTC) bez przeprowadzenia postępowania przetargowego. Ministerstwo prowadzi również analizy w zakresie ewentualnej zmiany zasad uiszczania opłaty zastępczej oraz obniżenia poziomu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia w kolejnych latach.

Temat jest tak pilny, iż MKiŚ planuje niezwłocznie po opracowaniu przez zespół ekspertów Ministerstwa Klimatu i Środowiska projektu zmian w przedmiotowym zakresie, skierować go do konsultacji z przedstawicielami rynku energii i organizacjami branżowymi. Co istotne termin umorzenia świadectw pochodzenia za 2021 rok upływa dopiero 30 czerwca 2022 r.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz