.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

Ruszył program na innowacyjne projekty wodorowe „Nowa Energia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program „Nowa Energia”, dzięki któremu można otrzymać wsparcie w dziedzinie innowacji w obszarze produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru.

Ruszył program na innowacyjne projekty wodorowe „Nowa Energia”
Ruszył program na innowacyjne projekty wodorowe „Nowa Energia” [Źródło: nfośgiw.gov.pl]

W pilotażowym naborze udostępniono 300 mln zł z budżetu całego programu wynoszącego 2,5 mld zł.

Reklama
oknonet.pl

 

Nowa Energia jest nowym programem Narodowego Funduszu, który wspiera wdrożenie innowacyjnych technologii energetycznych. Zgodnie z celami PEP2040 służy podniesieniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, aby w jak najszerszym stopniu uczestniczyły i gospodarczo korzystały z procesu przechodzenia w kierunku bezemisyjnej i niskoemisyjnej energetyki – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Przedsięwzięcia objęte wsparciem mają opierać się na rozwoju technologii i produkcji wodoru oraz technologii przesyłania i wykorzystania wodoru, w tym m.in. technologii: dostosowania infrastruktury do transportu wodoru, magazynowania wodoru, wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym, wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów.

Pierwszy nabór w programie Nowa Energia, który dotyczy technologii wodorowych, wpisuje się w założenia Strategii Wodorowej do roku 2030, którą opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Określone w strategii cele powinny również budować kompetencje polskiego przemysłu w zakresie produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru – dodaje pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Wnioski składać można od 18 marca, a kluczowym aspektem doboru projektów do programu, jest spełnienie kryterium innowacyjności oraz opłacalności ekonomicznej, zgodnie z definicją określoną w programie.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, ale nie więcej niż 10 mln zł.

Jeżeli na etapie realizacji okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie mógł ubiegać się o dodatkową dotację. Dla tych beneficjentów, którzy chcieliby powtórzyć wdrożenie i skalować zastosowanie wdrożonej technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowo umorzenie do 25% pożyczki.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz