.
Reklama
https://ecoflow.com
.

Są wyniki przeprowadzonej kontroli fotowoltaiki

18 grudnia, 2023 0

Spółka monitoruje na bieżąco parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów sieci. Na tej podstawie można wskazać prawdopodobne występowanie mikroinstalacji o zawyżonych parametrach lub generujące energię niezgodnie z umową. To istotny problem, ponieważ […]

Poradnik przeprowadzania kontroli palenisk

7 grudnia, 2022 0

Poradnik powstał w 2022 roku. To wyjątkowy i ważny rok dla ochrony powietrza w Polsce. W dwóch województwach (śląskim i podkarpackim) zaczęły obowiązywać pierwsze ograniczenia dotyczące kotłów na paliwa stałe, zakazujące użytkowania starych, nieefektywnych urządzeń. […]

URE prowadzi kontrolę publicznej sprzedaży energii w 2021 roku

21 marca, 2022 0

Co roku Prezes URE weryfikuje, czy przedsiębiorcy wywiązali się z obowiązku wykonania obliga giełdowego. Obowiązek ten polega na publicznej sprzedaży energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i […]

Reklama
oknonet.pl

UOKiK skontrolował jakość paliw stałych

14 lutego, 2022 0

Inspekcja Handlowa sprawdza działalność przedsiębiorców pod kątem wypełniania obowiązków związanych z wystawianiem świadectw jakości paliw. Monitoruje, czy paliwa stałe spełniają wymagania jakościowe określone w przepisach oraz, czy wartości wynikające ze świadectwa jakości są zgodne ze […]