Reklama
https://homecomfort.com.pl/

UOKiK skontrolował jakość paliw stałych

Monitorowanie jakości paliw stałych realizuje prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową. Podczas kontroli za rok 2021 zweryfikowanych zostało łącznie 940 przedsiębiorców. Do badań laboratoryjnych przekazano 489 próbek paliw, z czego 6,9 proc. nie spełniało wymagań jakościowych. Każde paliwo stałe powinno posiadać dokument potwierdzający, że spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach, tzw. świadectwo jakości.

UOKiK skontrolował jakość paliw stałych [źródło: www.uokik.gov.pl]
UOKiK skontrolował jakość paliw stałych [źródło: www.uokik.gov.pl]

Inspekcja Handlowa sprawdza działalność przedsiębiorców pod kątem wypełniania obowiązków związanych z wystawianiem świadectw jakości paliw. Monitoruje, czy paliwa stałe spełniają wymagania jakościowe określone w przepisach oraz, czy wartości wynikające ze świadectwa jakości są zgodne ze stanem faktycznym. Kontrole Inspekcji Handlowej są prowadzone na podstawie zlecenia Prezesa UOKiK oraz na podstawie sygnały dotyczące niewłaściwej jakości paliw. Informacje te pochodzą m.in. od konsumentów, z Policji i CBŚ oraz z wyników poprzednich kontroli.

940 przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe zostało skontrolowanych przez Inspekcję Handlową.

Sprawdzaliśmy, czy wystawiają oni świadectwa jakości i wydają ich kopie konsumentom przy sprzedaży. W większości przypadków inspektorzy nie stwierdzili naruszeń. Na podmioty, które nie wypełniały obowiązków, zostały nałożone kary administracyjne. Inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili również uchybienia w sposobie wystawiania świadectw tj. braku informacji o systemie certyfikacji, błędnie podanym rodzaju paliwa stałego, braku daty i miejsca wystawienia świadectwa jakości oraz braku podpisu. Upomniani przedsiębiorcy dostosowywali świadectwa jakości do obowiązujących przepisów — informuje UOKiK.

 

Przedsiębiorca wprowadzając do obrotu paliwo stałe ma obowiązek wystawienia świadectwa jakości. Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez produkt wymagań jakościowych określonych w przepisach. Dzięki temu konsument może sprawdzić parametry wybieranego paliwa, a tym samym ma świadomość jego wpływu na środowisko – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano 489 próbek, z czego 34 nie spełniały wymagań, co stanowi 6,9 proc. spośród skontrolowanych. Większość próbek nie spełniała jednego z wymogów, ale były również przypadki, w których paliwo nie spełniało dwóch i trzech parametrów. Najwięcej próbek nie spełniało wymagań w zakresie wymiaru podziarna (18 próbek) oraz wymiaru nadziarna (11 próbek).

Jeśli kontrolowane paliwo stałe nie spełnia wymagań jakościowych określonych w przepisach, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej kieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej prokuratury — tłumaczy Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

W laboratorium sprawdzono również, czy deklarowane przez przedsiębiorców parametry paliw mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. 14 %, czyli 67 próbek paliw stałych nie spełniało zadeklarowanych wartości przedstawionych w świadectwach jakości.

 

Źródło: UOKiK

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz