Reklama
envitechnik

SUNEX odstąpił od emisji akcji

31 maja, 2021 0

SUNEX S.A. wycofał z porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 maja br. projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Planowana emisja akcji […]

SUNEX rozpoczyna obsługę zamówień publicznych

24 maja, 2021 0

SUNEX S.A. przejmie 100% udziałów w spółce Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. za 1,2 mln zł. Cena nabycia jest wartością rynkową ustaloną na podstawie oszacowania dokonanego przez niezależnego rzeczoznawcę. Transakcja zostanie zrealizowana do końca […]

Reklama
oknonet.pl

SUNEX planuje przeprowadzić emisję akcji

5 maja, 2021 0

Zarząd SUNEX S.A. w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadził punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Zamiarem Zarządu SUNEX […]

SUNEX stawia na dywersyfikację produktową

29 kwietnia, 2021 0

SUNEX dąży do stabilnego wzrostu obrotów oraz zminimalizowania wpływu sezonowości sprzedaży na osiągane wyniki. W tym celu producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii inwestuje w dywersyfikację produktową oraz wzmacnia ofertę, na […]

SUNEX opatentuje produkcję systemów montażowych do urządzeń OZE

22 kwietnia, 2021 0

Jeden z czołowych producentów i dystrybutorów innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii złożył wniosek o opatentowanie nowej technologii. Jej wdrożenie zapewni wzrost mocy produkcyjnych, co wpłynie na zwiększenie sprzedaży. SUNEX dokonał zgłoszenia patentowego innowacyjnej […]

Reklama
oknonet.pl

Zarząd SUNEX zamierza podwoić w tym roku dywidendę

15 kwietnia, 2021 0

Zarząd SUNEX S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2020. Zamierza przeznaczyć na ten cel ponad 0,8 mln zł, co oznaczać będzie wypłatę akcjonariuszom 0,04 zł na jedną […]

SUNEX niemal podwoił wynik netto

13 kwietnia, 2021 0

SUNEX kontynuuje dynamiczny i systematyczny wzrost działalności. Producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii w 2020 r. osiągnął 84,6 mln zł przychodów, czyli o 35,9% więcej niż rok wcześniej. Wynik na działalności […]

SUNEX z dwucyfrowym wzrostem przychodów

6 kwietnia, 2021 0

SUNEX konsekwentnie utrzymuje wzrostowy trend sprzedaży. W pierwszych trzech miesiącach br. czołowy producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii uzyskał około 23 mln zł przychodów, co oznacza poprawę o 15,2% w ujęciu […]

Reklama
oknonet.pl

SUNEX skorzysta na trzeciej odsłonie programu Mój Prąd

29 marca, 2021 0

Opracowywane innowacyjne rozwiązania oparte o odnawialne źródła energii (OZE), dopasowane będą do założeń przygotowywanej trzeciej edycji programu dofinansowań w ramach programu Mój Prąd 2021. Zarząd SUNEX zakłada również wzrost sprzedaży oferowanych urządzeń służących autokonsumpcji wytworzonej […]

1 2