.
Reklama
https://kongresmove.pl/pl
.

SUNEX odstąpił od emisji akcji

Akcjonariusze SUNEX S.A. zdjęli z porządku obrad WZA projekt uchwały dotyczący planowanego podwyższenia kapitału. Przegłosowano jednocześnie wypłatę dywidendy w wysokości ponad 0,8 mln zł, czyli 0,04 zł na jedną akcję.

SUNEX odstąpił od emisji akcji
SUNEX odstąpił od emisji akcji [Źródło: sunex.pl]

SUNEX S.A. wycofał z porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 maja br. projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Planowana emisja akcji miała nastąpić w drodze oferty publicznej, skierowanej do szerokiego grona potencjalnych inwestorów.

Reklama
oknonet.pl

 

Spółka znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Osiągamy dynamiczny wzrost obrotów, przy rosnących możliwościach generowania gotówki. Widzimy jednocześnie potencjał pozyskania finansowania z innych źródeł bez konieczności podwyższania kapitału. Z jednej strony chcemy poznać szczegóły zapowiedzianego w ostatnim czasie rządowego programu Polski Ład oraz założeń przygotowywanych innych projektów wsparcia, w tym m.in. trzeciej edycji programu dofinansowań w ramach programu Mój Prąd 2021. Dodatkowo na wsparcie prowadzonych prac badawczych staramy się regularnie pozyskiwać dofinansowanie ze środków unijnych. Dlatego uznaliśmy, że podejmowanie uchwały emisyjnej jest obecnie bezprzedmiotowe – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

Dodał jednocześnie, że wszystkie strategiczne plany w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnych w obszarze urządzeń opartych o odnawialne źródła energii będą konsekwentnie realizowane.

Podczas WZA akcjonariusze czołowego producenta i dystrybutora innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii zatwierdzili natomiast wypłatę dywidendy w wysokości ponad 0,8 mln zł, czyli 0,04 zł na jedną akcję.

Źródło: sunex.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz