.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

SUNEX planuje przeprowadzić emisję akcji

Zarząd SUNEX S.A. zamierza przeprowadzić emisję akcji w oparciu o Memorandum Informacyjne. Pozyskane środki planuje przeznaczyć na rozwój działalności, rozbudowę mocy produkcyjnych i wdrożenie innowacyjnych technologii. Celem jest także zwiększenie płynności i otwarcie Spółki na nowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Decyzje w sprawie emisji akcji będą podejmowane przez akcjonariuszy na ZWZA zwołanym na 27 maja br.

Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.
Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A. [Źródło: sunex.pl]

Zarząd SUNEX S.A. w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadził punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Zamiarem Zarządu SUNEX jest, aby emisja nastąpiła w drodze oferty publicznej, skierowanej do szerokiego grona potencjalnych inwestorów, na podstawie Memorandum Informacyjnego – maksymalna wartość oferty może wynieść 2,5 mln Euro. Decyzja w sprawie emisji akcji zapadnie na najbliższym ZWZA zaplanowanym na 27 maja br.

Reklama
oknonet.pl

Celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania, które umożliwi przyspieszenie realizacji strategicznych planów Spółki w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnych w obszarze urządzeń opartych o odnawialne źródła energii.

Mamy dużą liczbę zamówień, chcemy się dalej dynamicznie rozwijać. Branża odnawialnych źródeł energii jest bardzo perspektywiczna. Zwiększająca się świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, przy wsparciu rządowych programów pomocowych, powoduje dynamiczny wzrost popytu na systemy bazujące na OZE. Realizacja projektów obejmujących zwiększenie mocy produkcyjnych i wdrożenie nowych technologii m.in. w zakresie automatyzacji produkcji, pozwoli wzmocnić naszą pozycję konkurencyjną i wykorzystać rynkową koniunkturę. Celem przeprowadzenia oferty akcji jest również zwiększenie płynności akcji oraz otwarcie Spółki na nowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

Na potrzeby finansowania rozwoju i uruchamiania innowacyjnych technologii SUNEX ubiega się o dofinansowanie ze środków programów pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Źródło: sunex.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz