Reklama
http://www.multitherma.com/

SUNEX rozpoczyna obsługę zamówień publicznych

SUNEX S.A. finalizuje przejęcie obsługi zamówień publicznych od Spółki Polska Ekologia. Wartość transakcji ustalona została na poziomie 1,2 mln zł i zostanie zrealizowana bezgotówkowo, z wykorzystaniem instytucji potrącenia wzajemnych wierzytelności. Zakończenie transakcji planowane jest do końca maja br.

SUNEX rozpoczyna obsługę zamówień publicznych
SUNEX rozpoczyna obsługę zamówień publicznych [Źródło: sunex.pl]

SUNEX S.A. przejmie 100% udziałów w spółce Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. za 1,2 mln zł. Cena nabycia jest wartością rynkową ustaloną na podstawie oszacowania dokonanego przez niezależnego rzeczoznawcę. Transakcja zostanie zrealizowana do końca maja br. z wykorzystaniem instytucji potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności stron transakcji. Oznacza to jej bezgotówkowy charakter.

Transakcja prowadzi do przejęcia od jednostki dominującej Polska Ekologia części działalności związanej z realizacją zamówień publicznych, realizowanych przez jednostki samorządowe w obszarze odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła, systemy solarne). Prace koncepcyjno-analityczne w tym zakresie zostały rozpoczęte w lutym br.

W celu sfinalizowania transakcji w spółce Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. dokonane zostało podwyższenie i zarejestrowanie kapitału zakładowego, który został pokryty wkładem niepieniężnym poprzez wniesienie przez Polska Ekologia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w postaci Działu Technicznego i Działu Ofertowania).

Przejęcie obsługi zamówień publicznych zwiększy potencjał przychodowy Spółki. Stanowić będzie jednocześnie dodatkowy impuls do rozwoju produkcji własnej oraz w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy konkurencyjności oferty. Na polskim rynku zamówienia publiczne odpowiadają obecnie za znaczną część sprzedaży urządzeń w zakresie odnawialnych źródeł energii.

SUNEX dotychczas był poddostawcą części urządzeń i wyposażenia dla Polskiej Ekologii, która realizowała dostawy w ramach zamówień publicznych jako wykonawca. Przychody osiągane przez Polską Ekologię w ramach obsługi zamówień publicznych nie były wykazywane przez SUNEX, ze względu na brak konsolidacji danych finansowych obu podmiotów.

Widzimy bardzo duży potencjał w rozwoju działalności związanej z realizacją zamówień publicznych. To bardzo ważny obszar biznesu biorąc pod uwagę obecne trendy w polityce prowadzonej na poziomie krajowym i europejskim oraz znaczne środki publiczne i prywatne kierowane na transformację energetyczną. Poza zakładanym wzrostem przychodów jedną z kluczowych korzyści przeprowadzenia transakcji jest także transfer know – how w zakresie realizacji tego typu projektów od jednostki dominującej. Polska Ekologia jest obecna na rynku przetargów od bardzo wielu lat i przejmujemy działalność o dużym doświadczeniu i kompetencjach – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes SUNEX S.A.

Źródło: sunex.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz