.
Reklama
targikielce.pl/
.

Nowa inwestycja SUNEX S.A.

Spółka SUNEX przeznaczyła 7.898.700 złotych netto na inwestycję obejmującą budowę hali magazynowej w Raciborzu. Część nowopowstającej hali przeznaczona będzie na instalację linii technologicznej niezbędnej do rozpoczęcia prac B+R dotowanych przez NCBiR jako projekt pod nazwą "Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 poddziałanie 1.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowa inwestycja SUNEX S.A.
Nowa inwestycja SUNEX S.A.

 

Reklama
oknonet.pl

W nowo powstającej hali planowana jest także instalacja maszyn, które umożliwią zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych w aktualnym asortymencie. Jednocześnie w dniu 25 lipca 2022 r. uprawomocniła się decyzja wydana przez Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki dookreślająca warunki wsparcia działalności gospodarczej prowadzonej przez Sunex, polegające na odpowiednim zwolnieniu z podatku dochodowego na czas określony do grudnia 2031 roku.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem zwolnień podatkowych wyniesie ok. 28,8 miliona złotych. Spółka zobowiązana jest do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych w wysokości 22,2 milionów złotych nakładu na nieruchomości i środki trwałe na działkach położonych w Raciborzu przy ul. Piaskowej 4 oraz zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 15 pracowników i osiągnięcia odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski.

Wydatki planowane do poniesienia przez Sunex w związku z umową o roboty budowlane z firmą Metallbau będą elementem kosztów kwalifikowanych objętych wyżej wymienioną decyzją.

Źródło: sunex.pl

Sunex
ul. Piaskowa 7,
47-400 Racibórz
728 396 288
[email protected]
www.sunex.pl
facebook.com
www.linkedin.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz