Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Jak zmienić istniejący budynek w energooszczędny?

Aby zmienić istniejący budynek w dom energooszczędny, zazwyczaj niezbędna jest jego termomodernizacja. Składają się na nią działania, których zadaniem jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku.

Jak zmienić istniejący budynek w energooszczędny?
Jak zmienić istniejący budynek w energooszczędny? [Źródło: viessmann.pl]

Większość budynków jednorodzinnych w Polsce to domy o niskiej lub bardzo niskiej wydajności energetycznej – najczęściej nieocieplone lub ocieplone materiałem termoizolacyjnym o nieznacznej grubości. Dodatkowo przeważająca część domów nadal ogrzewana jest kotłami na paliwa stałe. Budynki w takim standardzie generują niemałe koszty utrzymania, a także nie zapewniają domownikom optymalnego komfortu cieplnego, poza tym mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jeśli więc istnieje możliwość, warto rozważyć wprowadzenie zmian, które sprawią, że budynek stanie się energooszczędny. Jak to zrobić?

Aby zmienić istniejący budynek w dom energooszczędny, zazwyczaj niezbędna jest jego termomodernizacja. Składają się na nią działania, których zadaniem jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku. Inwestycja w ocieplenie przegród zewnętrznych, poprawę sprawności poszczególnych elementów systemu grzewczego, wentylacji i przygotowywania ciepłej wody przynosi znaczące oszczędności na kosztach utrzymania budynku, a także poprawia komfort życia domowników.

Zakres termomodernizacji

Jeśli zamierzamy zmienić istniejący dom w energooszczędny w sposób przemyślany, termomodernizację warto poprzedzić choćby uproszczoną analizą techniczno-ekonomiczną, czyli audytem energetycznym. Dzięki niemu poznamy możliwe warianty modernizacji domu jako całości i ocenimy opłacalność planowanych zmian. Audyt pozwoli nam podjąć decyzję, w jakim zakresie zostanie wykonana termomodernizacja domu.

W zależności od zakresu prac wyróżnia się 3 stopnie termomodernizacji:

  • termomodernizację lekką, która obejmuje wymianę lub modernizację systemu grzewczego,
  • termomodernizację średnią, na którą oprócz wymiany lub modernizacji systemu grzewczego składa się również wymiana stolarki oraz docieplenie przegród zewnętrznych, głównie ścian i dachu,
  • termomodernizację kompleksową, tzw. głęboką, która obejmuje wymianę lub modernizację źródła ciepła, instalacji co. i c.w.u., ocieplenie wszystkich przegród zewnętrznych i likwidację mostków cieplnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wentylacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Kolejność prac

Największe korzyści z termomodernizacji można osiągnąć, łącząc ocieplenie przegród zewnętrznych z modernizacją systemu grzewczego i wymianą źródła ciepła. Niezależnie od tego, jaki stopień energooszczędności chcemy uzyskać dzięki termomodernizacji, jej pierwszym etapem powinno być ograniczenie zapotrzebowania na energię grzewczą domu poprzez ograniczenie jej strat. Dopiero po tym zaleca się modernizację systemu grzewczego. Dlaczego?

Ocieplenie przegród zewnętrznych przyniesie duże efekty, jednak konieczna jest do tego również adaptacja systemu grzewczego. Wymiana kotła przed dociepleniem domu spowoduje, że konieczne będzie zastosowanie urządzenia o większej mocy, które po późniejszym ociepleniu przegród i zmniejszeniu strat ciepła okaże się przewymiarowane i będzie pracowało generując większe koszty. Ograniczenie strat w pierwszej kolejności umożliwia zastosowanie źródła ciepła o mniejszej mocy, co wiąże się również z niższymi kosztami jego zakupu.

Dom energooszczędny – przegrody zewnętrzne

Tak więc w pierwszej kolejności rekomenduje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolację ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu i stropodachu oraz ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub podłogi na gruncie. Optymalną grubość ocieplenia przegród zewnętrznych dobiera się indywidualnie na podstawie przeprowadzonej analizy. Pamiętajmy jednak, że im lepsze parametry cieplne przegród zewnętrznych tym straty ciepła z budynku będą mniejsze, a dom bardziej energooszczędny. Z pewnością opłaca się uzyskać lepszą izolacyjność termiczną przegród (czyli niższy współczynnik U) niż zakładają obowiązujące przepisy, zwłaszcza, że koszt 2-4 dodatkowych centymetrów materiału izolacyjnego, lub wybór produktów o lepszej lambdzie, w całości planowanych kosztów stanowi niewielki procent.

Zmieniając budynek w dom energooszczędny na etapie ocieplenia przegród zewnętrznych należy również zadbać o wyeliminowanie mostków cieplnych m.in. w miejscu montażu stolarki, płyt balkonowych, miejscach połączeń ścian z dachem lub stropodachem. Nowa, energooszczędna stolarka okienna i drzwiowa powinna być montowana z wykorzystaniem zasad tzw. „ciepłego montażu”.

Modernizacja systemu grzewczego

Pozostawienie starego źródła ciepła w ocieplonym budynku jest błędem i może prowadzić do zwiększenia zużycia energii. Wymiana pieca na nowy, o prawidłowo dobranej mocy, dostosowanej do zmienionego zapotrzebowania budynku na ciepło jest więc niezbędna, jeśli chcemy, aby nasz dom był energooszczędny.

Biorąc pod uwagę koszty wykonania i eksploatacji, w naszych warunkach najlepszym sposobem ogrzewania domów uznaje się gazowy kocioł kondensacyjny współpracujący z wodnym niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikowym. Powinien to być kocioł o niskiej mocy minimalnej i z dużym zakresem regulacji.

Jeśli nie mamy możliwości doprowadzenia sieci gazowej do budynku lub jest to nieuzasadnione ekonomicznie dobrym rozwiązaniem dla domów energooszczędnych jest zastosowanie kotła na biomasę lub pompy ciepła. Podczas termomodernizacji pamiętajmy również o rozwiązaniach, mających na celu maksymalne ograniczenie zużycia energii niezbędnej do ogrzewania wody użytkowej oraz wykorzystaniu w tym celu odnawialnych źródeł ciepła, np. kolektorów słonecznych.

Kolejne kroki

Kompleksowa termomodernizacja obejmuje również często zmianę systemu wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczną. W domach energooszczędnych stosuje się wentylację mechaniczną z rekuperacją. Zapewnia ona ciągły, kontrolowany napływ świeżego powietrza bez strat ciepła.

Modernizując dom warto również rozważyć montaż instalacji fotowoltaicznej. Pozwoli nam ona produkować darmowy prąd solarny i wykorzystywać go na własne potrzeby – do zasilania sprzętów RTV i AGD, oświetlenia posesji i budynku, a nawet do jego ogrzewania oraz chłodzenia w upalne dni. Takie rozwiązanie znacznie ograniczy wydatki związane z zakupem energii elektrycznej z sieci.

Źródło: viessmann.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz