Reklama
envitechnik

Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus – Nowy program NFOŚiGW

15 września, 2021 0

Program „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”, któremu zostało poświęcone to spotkanie, zakłada przede wszystkim stworzenie mechanizmu finansowania inwestycji, który oparty jest na współpracy właściciela budynku i przedsiębiorstwa ESCO (skrót od Energy Service Company), zarówno […]

Zainwestujemy w rozwój obszaru technologii pomp ciepła

13 kwietnia, 2021 0

Minister Michał Kurtyka zaznaczył, iż Polska w ciągu ostatnich lat poczyniła istotny postęp w zakresie prac nad przejściem na model niskoemisyjnej gospodarki oraz wykorzystywania dostępnych zasobów. Dominująca rola energooszczędnej transformacji została określona m.in. w „Polityce […]

Reklama
oknonet.pl

Zielone technologie ze wsparciem NCBR i NFOŚiGW

9 kwietnia, 2021 0

Celem porozumienia są wspólne działania służące podnoszeniu efektywności gospodarowania zasobami, rozwojowi technologii proekologicznych i środowiskowych oraz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i neutralnej klimatycznie. Realizacja zadań opierać się będzie na współfinansowaniu badań naukowych, prac rozwojowych […]

Program „Moja Woda” – informacje praktyczne

22 marca, 2021 0

Beneficjenci programu: osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami1 nieruchomości2, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny3, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda” – dalej jako „Program”. 1 […]

Reklama
oknonet.pl

Osiem banków zgłosiło się do programu „Czyste Powietrze”

16 marca, 2021 0

Współpraca z bankami ma ułatwić dostęp do dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych. W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą […]

NFOŚiG rusza ze wsparciem na fotowoltaikę – w puli 80 mln zł

1 marca, 2021 0

Ostatni nabór konkursowy zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się […]

Reklama
oknonet.pl

NFOŚiGW dofinansuje robota do czyszczenia paneli fotowoltaicznych

19 lutego, 2021 0

W wyniku dofinansowanych prac badawczo-rozwojowych ma powstać prototyp urządzenia do czyszczenia zestawów fotowoltaicznych. Urządzenie będzie składać się z dwóch modułów: elektrycznego, terenowego samochodu wyposażonego w zbiorniki wody (a także przemysłowe generatory pary, układy rurociągów i […]

1 2