Reklama
http://www.multitherma.com/

Nowy Zakład Odzysku Energii w synergii z już istniejącym Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Ponad 272 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma Krakowski Holding Komunalny S.A. na przedsięwzięcie Budowy Zakładu Odzysku Energii w Krakowie. Inwestycja, która zapewni miastu zdolność wytwarzania i wykorzystania 30,5 MW dodatkowej energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zostanie przeprowadzona do końca czerwca 2027 roku.

Nowy Zakład Odzysku Energii w synergii z już istniejącym Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Zakład Odzysku Energii (ZOE), który powstanie przy ul. Jerzego Giedroycia w Krakowie wykorzysta proces termicznego przekształcania frakcji energetycznych odpadów komunalnych, przy wydajności do 100 tys. ton w ciągu roku. Jego działanie pozwoli na zmniejszenie rocznej emisji COdo atmosfery o 12 600 ton i ograniczenie masy odpadów kierowanych na wysypiska o 99 tys. ton rocznie.

Krakowski projekt obejmie budowę linii do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia komunalnego oraz odpadów innych niż niebezpieczne – w tym podsuszonych osadów ściekowych, w technologii pieca z rusztem do spalania wraz z pomocniczymi instalacjami i niezbędnym zapleczem.

Instalacja będzie niezależna technologicznie od Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO), jednak wykorzysta części jego infrastruktury m.in. istniejącą linię ciepłociągu, generator prądu, zjazd z drogi publicznej, wagi pojazdów, zbiornik przeciwpożarowy oraz stację transformatorową. W ramach inwestycji zaplanowano budowę dodatkowego generatora prądu z możliwością przełączania nowej linii na istniejący oraz planowany generator. Nowy Zakład Odzysku Energii w zakresie wykorzystania energii będzie współpracował z istniejącym Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów. Wytwarzana w nim para będzie mogła zostać skierowania do istniejącego Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii w ZTPO.

Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 72,1 mln zł dotacji oraz 200 mln zł pożyczki z programu – Racjonalna gospodarka odpadami, Cz. 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne – z puli środków krajowych.

Umowę regulującą przekazanie środków podpisali w Krakowie 17 maja br. wiceprezes zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk oraz Prezes Zarządu KHK S.A. Tadeusz Trzmiel. W uroczystości wzięli udział: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, poseł na Sejm RP Małgorzata Wassermann, wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński oraz prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz