.
Reklama
https://powermeetings.eu/kongres-pelletu/
.

3 000 000 złotych na eko-edukację w Zachodniopomorskim w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Głównym celem programu „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowanych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i regionalnym.

3 000 000 złotych na eko-edukację w Zachodniopomorskim w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej [źródło: www.gov.pl]
3 000 000 złotych na eko-edukację w Zachodniopomorskim w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej [źródło: www.gov.pl]

WFOŚiGW Szczecin to po lubelskim Wojewódzki Fundusz kolejny ośrodek, który przystąpił do Programu. Pozostałe Fundusze do programu mają dołączyć w najbliższym czasie, a na edukację ekologiczną w regionach zostanie przeznaczone ponad 60 milionów złotych.

Reklama
oknonet.pl

 

To kolejny bardzo ważny i potrzebny program dla Mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 33 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych. Intensywność dofinansowania wynosić będzie: 1) do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego, 2) do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla pozostałych podmiotów. To ogromne wsparcie które, zostanie przekazane na budowanie świadomości ekologiczne na terenie naszego Województwa – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

 

Budżet na realizację programu w woj. Zachodniopomorskim wynosi 3.000.000,00 zł. Planowana kwota udostępnienia środków dla WFOŚiGW w Szczecinie przez NFOŚiGW w Warszawie wynosi 2.500.000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 150.000,00 zł. Realizacja zadań prowadzona będzie w oparciu o Umowę udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu Priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, która została podpisana 08.08.2022 r. Szczegóły naboru zostaną ogłoszone na stronie WFOŚiGW Szczecin już niebawem — informuje NFOŚiGW.

 

WFOŚIGW w Szczecinie jest jednym z liderów działań w ramach programu edukacji ekologicznej w kraju. Jako pierwszy aplikował o środki do NFOŚiGW, czego efektem jest podpisana dziś umowa, druga tego typu w kraju. Przyznane środki pozwolą na rozpoczęci naboru i wdrożenie na terenie województwa zachodniopomorskiego szeregu przedsięwzięć kształtujących postawy proekologiczne – powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

 

Edukacja ekologiczna jest obszarem niezwykle istotnym dla Narodowego Funduszu i zawsze kładł on duży nacisk na jej efektywne wdrażanie. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji jest doskonałym potwierdzeniem tego faktu. Przeznaczona na ten Program kwota 56 mln zł, w połączeniu z wkładem własnym Wojewódzkich Funduszy da ponad 60 mln złotych, co stanowi znaczny wkład w rozwój edukacji ekologicznej w Polsce. Końcowi Beneficjenci Programu będą mogli uzyskać dofinansowanie 150 tys. zł na bardzo wiele działań w tym. m.in. na szkolenia na temat smogu, odnawialnych źródeł energii oraz niskoemisyjnego transportu, ale także na poruszenie zagadnień najistotniejszych na terenie województwa zachodniopomorskiego.” – powiedział Paweł Mirowski Z-ca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz