Reklama
isolarcloud

Nowe zasady gry dla onshoru

22 maja, 2023 0

Energetyka wiatrowa uzyskała najlepszy wynik spośród OZE w miksie energetycznym w 2022 roku, której udział wynosił 10,8% z 21% energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z danymi PSE za ubiegły rok produkcja energii […]

18. Ogólnopolska Konferencja Techniczna Sonel – darmowa transmisja LIVE

16 maja, 2023 0

Dla osób, które nie zdążyły zgłosić chęci uczestnictwa w konferencji, przygotowaliśmy możliwość obejrzenia darmowej transmisji LIVE wykładu otwierającego, który będzie transmitowany na żywo w ramach konferencji. Wykład otwierający zostanie wygłoszony przez Głównego Inżyniera Wsparcia Technicznego […]

Energetyka wiatrowa w Polsce – nowe rozdanie

10 maja, 2023 0

Rząd stale deklaruje, że należy odchodzić od zasobów kopalnych i przeobrażać polski miks energetyczny na zielony, oparty na OZE. Zaktualizowana w kwietniu polityka energetyczna (PEP2040) zakłada czterokrotny wzrost mocy z OZE: 68 procent mocy zainstalowanych […]

Reklama

Konferencja RE-Source Poland

14 lutego, 2023 0

Celem Fundacji jest umożliwienie przedsiębiorstwom w Polsce budowania przewag konkurencyjnych w oparciu o tanią i czystą energię ze źródeł odnawialnych. Fundacja podejmuje działania zmierzające do stworzenia otoczenia regulacyjnego sprzyjającego pozyskiwaniu czystej, zielonej energii przez przedsiębiorstwa, […]

Fermentacja bioodpadów – niezbędny komponent systemu

30 stycznia, 2023 0

Bioodpady stanowią cenny, zwiększający się zasób w skali ogólnokrajowej, dlatego muszą być efektywnie zagospodarowywane. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną oraz konieczność podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, należy wykorzystać energetyczny potencjał odpadów komunalnych. NFOŚiGW oferując dofinansowanie […]

Reklama

Zapraszamy na Konferencję “Przeminęło z węglem. Regiony górnicze w poszukiwaniu nowej energii”

28 września, 2022 0

Globalne ocieplenie przyspiesza, a wraz z nim prędkości nabiera wiatr zmian w regionach węglowych. Zamknięcie kopalni i elektrowni rodzi kolejne trudności – górnicy potrzebują pracy, regiony szukają nowych źródeł energii, lokalna społeczność zmaga się z perspektywą ubóstwa i wykluczenia. Transformacja trwa, regiony mają za sobą sukcesy i porażki, a przed sobą kolejne wyzwania. […]

Reklama
1 2 3 4