Reklama
envitechnik

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rynku mocy

1 września, 2021 0

Jak podaje URE, jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest zamknięcie możliwości udziału w aukcjach rynku mocy jednostkom wytwórczym niespełniającym limitu emisji CO2 w wysokości 550 g/kWh wytworzonej energii elektrycznej. Nowa ustawa uniemożliwia bowiem takim […]

Ustawa licznikowa i wykonawczy hat trick

29 czerwca, 2021 0

Nowe przepisy stworzą odbiorcom energii możliwość korzystania z funkcji inteligentnych liczników zdalnego odczytu. Ustawa przewiduje, że do końca 2028 roku, takie liczniki zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, w tym, u co najmniej […]