Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Moc równowagi w Twoim ekosystemie

16 lipca, 2024 0

Działania odpowiedzialne społecznie Moc równowagi to kreatywna interpretacja przekazu o zrównoważonej energii pomiędzy ekosystemami. Energa to moc zasilająca urządzenia, ale to także siła płynąca ze współdziałania różnych rozwiązań okołoenergetycznych. Jesteśmy w dobie transformacji energetycznej, dlatego […]

Za nami konferencja informacyjna II Kongresu Energetyki Rozproszonej

19 czerwca, 2024 0

Dzień informacyjny II Kongresu Energetyki Rozproszonej odbył się 14 czerwca 2024 r. W trakcie spotkania organizatorzy przedstawili główne założenia programowe i organizacyjne Kongresu Energetyki Rozproszonej, a kluczowym punktem wydarzenia była debata ekspercka z udziałem przedstawicieli […]

Ambasadorzy Transformacji Energetycznej – moc młodej genERacji

9 maja, 2024 0

O ile dla obecnych decydentów zmiany klimatyczne są kwestią istotną, ale niekoniecznie pierwszoplanową, o tyle dla młodzieży stanowią czynnik determinujący ich przyszłość. Kongres Energetyki Rozproszonej, którego ideą jest budowanie platformy dyskusji dla przedstawicieli wszystkich interesariuszy […]

Zeroemisyjny transport w agendzie Forum H2POLAND i NetZero

25 kwietnia, 2024 0

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska i zapobieganiem narastającemu kryzysowi klimatycznemu powodują, że kwestia dekarbonizacji przemysłu w tym transportu stała się kluczowa dla całego Starego Kontynentu. W tym kontekście […]

1 2 3 7