Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Surowce krytyczne dla dekarbonizacji i transformacji energetycznej

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych, dekarbonizacja oraz transformacja energetyczna stały się kluczowymi priorytetami dla wielu krajów i społeczności na całym świecie. Jednakże, realizacja tych celów wymaga nie tylko zaawansowanych technologii, ale także dostępu do kluczowych surowców niezbędnych do produkcji nowoczesnych rozwiązań energetycznych.

Surowce krytyczne dla dekarbonizacji i transformacji energetycznej
Surowce krytyczne dla dekarbonizacji i transformacji energetycznej

 

Odejście od stosowania paliw kopalnych nie może być procesem, który choćby i w okresie przejściowym, mógłby pozbawić społeczeństwa pełnego dostępu do energii czy też doprowadzić do obniżenia jakości życia ludzi poddanych temu procesowi. Zmiany powinny przebiegać w sposób planowany, zrównoważony oraz bezpieczny i rozłożony w czasie. Należy zdać sobie sprawę z faktu, że taka transformacja wymagać będzie znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych czy wydobycia w obszarach, które do tej pory nie były kluczowe dla naszej cywilizacji czy gospodarki.

Nowe technologie wytwarzania, przesyłu i magazynowania energii oraz ich nośników, a także rozwój tych już dojrzałych zwiększy zapotrzebowanie na szereg surowców określanych obecnie jako krytyczne – zauważa Piotr Drozdowski, dyrektor H2POLAND & NetZero Forum. Ten aspekt transformacji energetycznej jest jak dotąd mało dostrzegany przez większość osób, które się nią zajmują: polityków, decydentów, dziennikarzy i naukowców. Dlatego organizatorzy sesji „Surowce krytyczne dla transformacji energetycznej i dekarbonizacji” podczas H2POLAND & NetZero Forum przybliżą zagadnienia związane z dyrektywą CRM (Critical Raw Materials) i wyzwaniami w obszarze surowców krytycznych niezbędnych dla transformacji energetycznej.

Transformacja wymaga użycia, stworzenia lub przeskalowania setek nowych i istniejących technologii, w których kluczową rolę odgrywają urządzenia wykorzystujące elementy zawierające pierwiastki zaliczane do CRM. Podstawowe składniki technologiczne transformacji to między innymi: ogniwa fotowoltaiczne, elektrolizery, paliwa syntetyczne, turbiny wiatrowe, baterie czy ogniwa paliwowe.

Chcemy zaznaczyć skalę i zasięg zjawiska zależności tych technologii od trudno dostępnych i nierównomiernie w skali świata skoncentrowanych surowców, które występują na Ziemi w ograniczonych jak na powstające potrzeby, ilościach. Bezdyskusyjnie CRM są niezbędne do procesu transformacji. Jednak wysoce dyskusyjne jest, czy nasze bezpieczeństwo energetyczne nie będzie mocno zachwiane przez obecnie rozpoznane źródła surowców – zaznacza prof. UAM dr hab. Robert E. Przekop.

Jasnym jest więc, że kwestia zarządzania surowcami krytycznymi będzie miała kluczowe znaczenie dla całej transformacji i jest jednym z najpoważniejszych wyzwań najbliższych lat.

Na tematy tych zagadnień będziemy dyskutować podczas H2POLAND & NetZero Forum w dniach 24-25 kwietnia w Poznaniu – dodaje R. Przekop. W ramach tego wydarzenia będzie można posłuchać specjalistów z zakresu odzysku, recyklingu, wydobycia, produkcji oraz bezpieczeństwa strategicznego surowców krytycznych dla dekarbonizacji i transformacji energetyczne oraz wziąć udział w dyskusji.

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Środkowoeuropejskie Forum Dekarbonizacji NetZero odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 24-25 kwietnia 2024 roku.

H2 POLAND

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz