Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Grupa Apator aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach 1Q 2024 r.

Trendy transformacyjne w kierunku rozwoju nowoczesnych i efektywnych sieci dystrybucji mediów energetycznych i wody sprzyjają działalności Grupy Apator, co znajduje potwierdzenie w solidnych wynikach 1Q 2024 r. Największą dynamikę sprzedaży osiągnął segment Energi Elektrycznej, który dostarcza rozwiązania służące do modernizacji istniejącej infrastruktury, budowy inteligentnych sieci energetycznych i zarządzania rozproszonymi źródłami wytwarzania energii.

Grupa Apator aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach 1Q 2024 r.
Grupa Apator aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach 1Q 2024 r.
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 1Q 2024 r. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych (296,4 mln PLN, +3% r/r) dzięki kontynuacji bardzo dobrej sytuacji w segmencie Energii Elektrycznej (134,6 mln PLN, +13 r/r) i sygnałom przełamania negatywnego trendu w segmencie Gazu (73,2 mln PLN, +2% r/r), przy spadku w Wodzie i Cieple (88,6 mln PLN, -10% r/r) wobec wysokiej bazy.
  • Skonsolidowana EBITDA Grupy Apator w 1Q 2024 r. na poziomie 31,9 mln PLN (nieznaczny wzrost r/r), zaś wynik netto o 37% wyższy r/r, w wysokości 12,0 mln PLN.
  • Udział sprzedaży krajowej na poziomie ok. 52% przychodów Grupy.
  • Dalsze obniżanie zadłużenia i wskaźnika dług netto/EBITDA do 1,39x na koniec 1Q 2024 r. (vs 1,48 na koniec 2023 r.).

Grupa Apator z powodzeniem wykorzystuje szerokie kompetencje w zarządzaniu mediami energetycznymi i wodą, dostarczając nowoczesne urządzenia pomiarowe (w tym autorskie technologie ultradźwiękowe) oraz specjalistyczne rozwiązania do zabezpieczania, nadzoru i sterowania siecią elektroenergetyczną, wodną i gazową. Grupa osiągnęła najwyższy w historii poziom sprzedaży w 1Q (296,4 mln PLN, +3% r/r), dzięki kontynuacji bardzo dobrej sytuacji w segmencie Energii Elektrycznej (134,6 mln PLN, +13 r/r) i solidnym wynikom w segmencie Gazu (73,2 mln PLN, +2% r/r). Niższe r/r obroty odnotował segment Wody i Ciepła (88,6 mln PLN, -10% r/r), co jest efektem wysokiej bazy (w 1Q 2023 r. nastąpiła kumulacja zamówień ze spółdzielni i wodociągów po okresie pandemicznego spowolnienia). Skonsolidowana EBITDA Grupy Apator w 1Q 2024 r. wyniosła 31,9 mln PLN (nieznaczny wzrost r/r), zaś wynik netto zysk netto był o 37% wyższy r/r i wyniósł 12,0 mln PLN.

Grupa utrzymuje zdywersyfikowaną strukturę sprzedaży (sprzedaż krajowa stanowiła ok. 52% obrotów ogółem), co zapewnia większą przewidywalność poziomów sprzedaży niezależnie od zmian sytuacji na poszczególnych rynkach zbytu. Głównymi rynkami eksportowymi pozostają kraje UE, z dominującym udziałem rynków: niemieckiego, belgijskiego, czeskiego hiszpańskiego, a także Wielka Brytania. Grupa umocniła w 1Q 2024 r. swoją pozycję na rynku niemieckim dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży wodomierzy ultradźwiękowych oraz na rynku belgijskim, w związku z realizacją kolejnych dostaw gazomierzy smart w ramach referencyjnego kontraktu w konsorcjum z Landis+Gyr. Grupa Apator notuje także pozytywne efekty zintensyfikowanych działań sprzedażowych na rynkach włoskim, węgierskim i ukraińskim.

Segment EE odnotował zdecydowany wzrost sprzedaży r/r dzięki dynamicznie rosnącym obrotom na rynku polskim (+22% r/r), głównie w efekcie dostaw liczników smart w ramach rollout’ów realizowanych przez krajowych operatorów. To trzeci z kolei bardzo dobry kwartał pod względem sprzedaży segmentu, a biorąc pod uwagę postępujące procesy transformacyjne związane z automatyzacją infrastruktury sieciowej, rozwojem OZE oraz spodziewanym wsparciem sektora magazynowania energii w Polsce, perspektywy segmentu są optymistyczne.

W segmencie Gazu sprzedaż wzrosła o 2% r/r przede wszystkim dzięki realizacji kontraktu belgijskiego, jednak nadal ta część biznesu Grupy działa w warunkach dużej niepewności związanej z polityką energetyczną UE. Po okresie opóźnień procesów decyzyjnych dotyczących rozstrzygnięć przetargów przez głównego operatora sieci gazowniczej w Polsce, oferta spółki z Grupy Apator została wybrana w marcu br. przez PSG jako najkorzystniejsza w 9 zadaniach, będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych. W ramach tego kontraktu w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy Grupa Apator dostarczy gazomierze miechowe na kwotę 54,5 mln PLN (z opcją zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o maksymalnie 20%).

Siedziba Apator

Woda i Ciepło pozostają bardzo perspektywicznym segmentem ze względu na presję efektywnego zarządzania mediami wspieraną przez korzystne regulacje (obowiązek zamontowania do końca 2026 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu, wynikający z nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej). Rośnie znaczenie ultradźwięków w miksie produktowym segmentu, ponadto Grupa Apator koncentruje się na rozwoju i sprzedaży wysokomarżowych kompleksowych rozwiązań obejmujących nie tylko pomiar, ale także odczyt i billing.

Nowe regulacje sprzyjające transformacji oraz rosnąca świadomość naszych klientów w zakresie oszczędnego, zrównoważonego korzystania z mediów energetycznych i wody będą sprzyjać rozwojowi i sprzedaży nowoczesnych technologii rozwijanych przez nasze zespoły R&D. Zakładamy, że będziemy rosnąć organicznie wokół naszych „tradycyjnych” sektorów rynku i produktów, ale równocześnie intensywnie pracujemy nad rozwojem nowych, zintegrowanych rozwiązań, które spełnią nasze ambicje bycia innowatorem i trendsetterem nowoczesnych technologii. – mówi Maciej Wyczesany, Prezes Zarządu Apator SA. – Nie zapominamy przy tym, że każda firma, zwłaszcza w obecnych turbulentnych czasach, musi konsekwentnie pracować nad efektywnością swoich działań operacyjnych. Dlatego poprawiamy nasze procesy, optymalizujemy gospodarkę magazynową, stale szukamy synergii w ramach Grupy np. w zakresie polityki zakupowej, co skutkuje optymalizacją kosztu TKW. Utrzymujemy przy tym konieczny do obsłużenia rosnącej sprzedaży i zabezpieczenia materiałów do produkcji poziom kapitału obrotowego netto oraz finansującego go zadłużenia. Wartym odnotowania jest fakt, iż nasz poziom zadłużenia od kilku kwartałów sukcesywnie spadał. Po 1Q 2024 r. wskaźnik dług netto/skorygowana EBITDA LTM ukształtował się na poziomie 1,39x (vs 1,48 na koniec 2023 r.) – podsumowuje Maciej Wyczesany, Prezes Zarządu Apator SA.

Zrzut ekranu 2024 05 16 085109

 APATOR SA

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz