Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Zeroemisyjny transport w agendzie Forum H2POLAND i NetZero

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trwa (24-25 kwietnia br.), Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Środkowoeuropejskie Forum Dekarbonizacji NetZero. W trakcie dyskusji panelowych uczestnicy zastanawiają się m.in. nad tym jakie możliwości oferuje połączenie zasobów wodnych i wodoru. Nie brakuje tematów dotyczących zeroemisyjnego transportu, możliwości magazynowania i przetwarzania wodoru.

Zeroemisyjny transport w agendzie Forum H2POLAND i NetZero
Zeroemisyjny transport w agendzie Forum H2POLAND i NetZero

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska i zapobieganiem narastającemu kryzysowi klimatycznemu powodują, że kwestia dekarbonizacji przemysłu w tym transportu stała się kluczowa dla całego Starego Kontynentu. W tym kontekście ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz rozwój technologii zero- i niskoemisyjnych jawią się jako katalizatory pozytywnych zmian.

Transformacja energetyczna

Jednym z tematów Forum jest Dyrektywa RED III, która weszła w życie w listopadzie 2023 roku. Polska, tak jak wiele innych państw członkowskich, musi dostosować się do jej postanowień, dotyczących m. in. celów związanych z udziałem energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 2030 roku.

Rola wodoru w systemie elektroenergetycznym, koszty transformacji energetycznej, magazynowanie wodoru, bezpieczeństwo infrastruktury wodorowej oraz certyfikacja w sektorze wodorowym – to kolejne tematy Forum. Eksperci przedstawiają różne perspektywy dotyczące transportu wodoru, rodzajów magazynów, aspektów bezpieczeństwa czy wyzwań związanych z certyfikacją sprzętu oraz personelu.

2024 04 24 h2poland netzero fotobueno 1013

Zapotrzebowanie na surowce krytyczne

Nowe technologie wytwarzania, przesyłu i magazynowania energii oraz rozwój tych już dojrzałych zwiększy zapotrzebowanie na szereg surowców określanych obecnie jako krytyczne.

Podczas H2POLAND & NetZero Forum przybliżamy zagadnienia związane z dyrektywą CRM, wyzwaniami w obszarze surowców krytycznych niezbędnych dla transformacji energetycznej. Chcemy również zwrócić uwagę na fakt, że bezpieczeństwo surowcowe wymaga zasadniczego wzrostu udziału technologii recyklingu w łańcuchy dostaw surowców krytycznych – powiedział Robert E. Przekop, Ph.D., D.Sc., Prof. UAM.

Źródło: elektromobilni.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz