Reklama
mocnafirma.pl

Mikroinstalacje w Polsce

30 sierpnia, 2021 0

Od początku 2019 roku jak wynika z raportu PTPiREE obserwujemy dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych OSD. Liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca II kwartału 2021 roku uległa […]

Mój Prąd 4.0 ma uwzględniać zmiany na rynku energii

30 czerwca, 2021 0

⇒ O trzeciej edycji programu Mój Prąd pisaliśmy w artykule Rząd natomiast już teraz opowiada się za czwartą edycją programu. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW, wyjaśnia konieczność zmiany kierunku interwencji rządowej w rozwoju rynku energetyki rozproszonej: […]