Reklama
konferencjaeuropower.pl

Mikroinstalacje w Polsce

W ostatnich kilku latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych. W zdecydowanej większości są to instalacje fotowoltaiczne (PV), z czego dominującą większość stanowią mikroinstalacje prosumenckie przyłączone do sieci na podstawie zgłoszenia.

Mikroinstalacje w Polsce
Mikroinstalacje w Polsce [Źródło: ptpiree.pl]

Od początku 2019 roku jak wynika z raportu PTPiREE obserwujemy dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych OSD. Liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca II kwartału 2021 roku uległa ponad 11 krotnemu wzrostowi (o 1010 %), przy jednoczesnym blisko 11 krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.

W II kwartale 2021 roku OSD przyłączyli do swoich sieci ponad 80 tysięcy nowych mikroinstalacji, o łącznej mocy ponad 612 MW. Na koniec II kwartału 2021 roku łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 601 tysięcy, a ich moc ponad 4 GW.

W 2021 roku utrzymuje się stała tendencja wzrostowa przyłączonych mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym.

Według raportu szczególnie dynamiczny wzrost widoczny jest od IV kwartału 2019 roku. W I kwartale 2021 roku widoczny jest spadek ilości przyłączanych kwartalnie mikroinstalacji w stosunku do kwartału II, III i IV 2020 roku, jednakże analizując dane za lata poprzednie, zauważyć można regułę, że I kwartał roku jest kwartałem o najmniejszej liczbie przyłączeń w skali całego roku.

W II kwartale 2021 przyłączona liczba mikroinstalacji jest nieznacznie wyższa od analogicznego kwartału roku ubiegłego, a średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wynosi 7,64 kW i jest o prawie 1 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w roku ubiegłym (6,68 kW).

Źródło: ptpiree.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz