Reklama
http://www.multitherma.com/

Rząd przyjął specustawę o elektrowniach szczytowo-pompowych

1 marca, 2023 0

Inwestycja dotycząca elektrowni szczytowo-pompowej będzie inwestycją celu publicznego. Rozwiązanie to zapewni szybszą ich realizację, a tym samym poprawę bezpieczeństwa energetycznego, poprzez istotne zwiększenie możliwości magazynowania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Ocenia się, że w […]

PGE wybuduje blok gazowo-parowy w Rybniku

13 stycznia, 2023 0

Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana ze środków pozyskanych z nowej emisji akcji z 2022 roku. Wytworzona w nowym bloku energia elektryczna będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie nawet dla 2 mln gospodarstw domowych o średniorocznym zużyciu energii […]

Punkty sprzedaży węgla brunatnego uruchamiane przez Grupe PGE

12 października, 2022 0

Uruchomienie punktów sprzedaży węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych, którzy zgodnie z deklaracją Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB) wykorzystują węgiel na własne potrzeby grzewcze, jest możliwe dzięki zmianom dotychczasowych przepisów zakazujących sprzedaży węgla do użycia w […]

Elektrownia Bełchatów pomoże poprawić jakość powietrza

20 września, 2022 0

W elektrowni w Bełchatowie zostały zastosowane innowacyjne rozwiązania prowadzące do zmniejszenia i utrzymania wielkości emisji rtęci do powietrza z procesu spalania węgla brunatnego do poziomu ≤ 7μg/Nm3. Nowa technologia pozwoliła wdrożyć Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej […]

1 2