Reklama
http://www.multitherma.com/

Elektrownia Bełchatów pomoże poprawić jakość powietrza

17,8 mln zł wsparcia w postaci pożyczki z programu NFOŚiGW „Sokół” przyczyniło się do zakończenia przedsięwzięcia pn. „Obniżenie emisji rtęci na blokach 2-12 i 14 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”. Budżet kosztów kwalifikowanych wyniósł 27,8 mln zł.

Elektrownia Bełchatów pomoże poprawić jakość powietrza
Elektrownia Bełchatów pomoże poprawić jakość powietrza

W elektrowni w Bełchatowie zostały zastosowane innowacyjne rozwiązania prowadzące do zmniejszenia i utrzymania wielkości emisji rtęci do powietrza z procesu spalania węgla brunatnego do poziomu ≤ 7μg/Nm3. Nowa technologia pozwoliła wdrożyć Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r., ustanawiającą najlepsze dostępne techniki (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

Ograniczenie emitowania wpłynie na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie negatywnego oddziaływania energetyki zawodowej na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. W skali roku emisja rtęci zostanie zmniejszona o 1,3 tony.

Zastosowana technologia pozwala na intensyfikację wiązania rtęci na powierzchni cząstek popiołu i odprowadzenie jej na szczelne składowisko Elektrowni Bełchatów. Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania do praktyki przemysłowej to bezpieczne i korzystne rozwiązanie dla środowiska i gospodarki.

W ramach projektu wybudowano „pod klucz” nowoczesną i spersonalizowaną instalację dawkowania mieszanin soli bromu. Posiada ona system automatycznego dozowania i sterowania całością, co pozwala na osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego, a tym samym standardów emisyjnych w zakresie rtęci/ Hg zgodnie z Konkluzjami BAT/BREF.

Ważne jest również to, że instalacja pozwoli na dozowanie do paliwa soli bromu poprzez odpowiednie jej rozprowadzanie na wszystkie bloki energetyczne. Dozowanie soli bromu jest możliwe dzięki odpowiednio dobranym dyszom natryskowym, które zapewniają pokrycie całego strumienia paliwa z dostarczanego do kotłów.

Regulacja ilościowa dozowanej mieszaniny jest ściśle połączona z systemem ciągłego pomiaru emisji zawartości rtęci w kominach, co pozwala na bieżący monitoring emisji rtęci oraz zarządzanie procesem dozowania soli bromu do paliwa.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz