Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Producenci urządzeń grzewczych OZE apelują o wsparcie Premiera

Polski rynek urządzeń grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł energii (OZE) rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie. Znacząco rośnie zainteresowanie inwestorów pompami ciepła, ale też kotłami na biopaliwa stałe w postaci peletu. Jednak w tle widać poważne bariery, które już dziś rynek ten istotnie osłabiają, co szczególnie dotkliwie odczuli polscy producenci kotłów na biopaliwa. Jest to zatem najwyższy czas, by nasz rząd, we współpracy z przedstawicielami branży, wypracował strategię zapewniającą jego trwały, szybki i harmonijny rozwój – z korzyścią zarówno dla użytkowników urządzeń grzewczych OZE, jak i polskich producentów.

Producenci urządzeń grzewczych OZE apelują o wsparcie Premiera
Producenci urządzeń grzewczych OZE apelują o wsparcie Premiera

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) i Izba Gospodarcza Urządzeń OZE (IGU OZE) wysłały w tej sprawie 30 maja br. wspólny list otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego. Zaapelowały w nim przede wszystkim o jak najszybsze podpisanie porozumienia sektorowego z polską branżą producentów urządzeń grzewczych OZE, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach Europy. Porozumienie to ułatwi realizację ambitnych celów związanych z dekarbonizacją ogrzewania, transformacją polskich budynków i odejściem od spalania paliw kopalnych, a przy tym − pozwoli optymalnie wykorzystać potencjał polskiego przemysłu i polskiej myśli technologicznej. W rezultacie przyniesie więc istotne korzyści naszej gospodarce.

W liście otwartym organizacje przedstawiły również 10 najważniejszych obecnie postulatów opisujących działania, jakie powinny być pilnie podjęte przez polskie władze, aby polski rynek urządzeń grzewczych OZE mógł rozwijać się harmonijnie. Wskazują one zarazem główne bariery, z jakimi dziś boryka się branża. Wśród tych postulatów jest m.in. apel o jasne określenie stanowiska polskiego rządu w sprawie wsparcia dla technologii OZE w ogrzewnictwie oraz wycofania z obrotu urządzeń zasilanych paliwami kopalnymi. Postulowane są również zmiany w formule krajowych programów dotacyjnych, służące m.in. zachęcaniu inwestorów do stosowania urządzeń grzewczych o najwyższej jakości i tylko takich, których parametry są potwierdzone przez europejskie akredytowane laboratoria. Niezwykle ważne jest również zmniejszenie podatku VAT na paliwa wykorzystywane do produkcji energii z OZE oraz na energię elektryczną zużywaną do zasilania pomp ciepła, a także wprowadzenie 0% podatku VAT na urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE do produkcji energii cieplnej. Z pewnością ułatwi to inwestorom podjęcie decyzji o wyborze urządzenia grzewczego OZE.

Postulaty branży zawarte w liście otwartym do Premiera zostały przedstawione na konferencji prasowej „Produkcja urządzeń grzewczych OZE niepowtarzalną szansą dla polskiej gospodarki”, zorganizowanej 31 maja br. w siedzibie PAP przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) i Izbę Gospodarczą Urządzeń OZE. Podczas konferencji Paweł Lachman, prezes zarządu PORT PC oraz dr Adam Nocoń, prezes IGU OZE, omówili również sytuację na rynku pomp ciepła i kotłów na pelet, wskazując na ogromną szansę, jaką dają polskiej branży tych urządzeń nowe unijne regulacje dotyczące przemysłu bezemisyjnego w Unii Europejskiej – Net Zero Industry Act. Dużym wsparciem może być też przygotowywany właśnie przez Komisję Europejską tzw. unijny akcelerator pomp ciepła, który ma ułatwiać szybkie upowszechnienie tych urządzeń w krajach UE. Powstanie i wejście w życie wspomnianych dokumentów to kolejny argument, by polski rząd jak najszybciej zawarł odpowiednie porozumienie sektorowe z polską branżą reprezentowaną przez te organizacje.

List otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego, podpisany przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) i Izbę Gospodarczą Urządzeń OZE (IGU OZE), znajdą Państwo TUTAJ.

Źródło: portpc.pl 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz