Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER’2023) – nauka dla gospodarki

26 września 2023 r. w Krakowie odbędzie się I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej KNER’2023 – organizowana przez osiem wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej. W toku obrad naukowej refleksji zostaną poddane najważniejsze aspekty transformacji energetycznej. Konferencja wraz z odbywającym się dzień wcześniej VI Forum Energetyki Rozproszonej tworzą I Kongres Energetyki Rozproszonej – miejsce merytorycznej debaty na temat wyzwań energetycznych kraju.

I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER’2023) – nauka dla gospodarki
I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER’2023) – nauka dla gospodarki

 

Transformacja energetyczna (TE) i realizowany w jej ramach intensywny rozwój energetyki rozproszonej (w tym odnawialnej) są nieuniknione. Przedmiotem rozważań może być natomiast tempo tego procesu. Jest on motywowany zarówno europejską, jak i krajową polityką energetyczną, ale także obiektywnymi czynnikami sprzyjającymi poprawie efektywności energetycznej (w skali pojedynczych gospodarstw domowych, lokalnych społeczności i smart city), rozwojem transportu elektrycznego (prywatnego oraz – w jeszcze większym stopniu – publicznego), „pasywnym” budownictwem itp. W centrum procesu transformacji energetyki stoi obecnie świadomy odbiorca wyznaczający jej kierunki i decydujący o skali TE, wyposażony w nowoczesne narzędzia oraz nowe oczekiwania, np. dotyczące tego, z jakich źródeł energia ma pochodzić. On sam, w oparciu o własny rachunek ekonomiczny, podejmuje decyzję o inwestowaniu w coraz tańsze źródła energii.

Jak zauważa prof. Ryszard Sroka, przewodniczący konferencji KNER’2023: Fundamentem transformacji energetycznej i gwarancją jej sukcesu są niewątpliwie wiedza i kompetencje realizatorów. W ostatnich dwóch dekadach na polskich uczelniach oraz w instytutach naukowych i firmowych prowadzone są badania dotyczące szeroko rozumianej energetyki rozproszonej. Zrealizowano w tym obszarze wiele ważnych projektów, stworzono również praktyczne instalacje będące przykładem dobrych praktyk inżynierskich, które przynoszą wymierne korzyści inwestorom i zwiększają grono zwolenników nowego energetycznego ładu. Warto je promować, mogą bowiem zmniejszyć obawy o to jak nowe technologie wpływają na niezawodność i jakość dostawy energii. Rozwój energetyki rozproszonej wymaga upowszechniania wiedzy i budowy systemu edukacji na wszystkich poziomach – od podstawowego, niezbędnego do pozyskania społecznej akceptacji tej formy zaspakajania potrzeb energetycznych, po ekspercki, uniwersytecki – gwarantujący poprawność techniczną podejmowanych decyzji i ekonomiczną opłacalność ich efektów. Cel ten powinien być realizowany m.in. przez takie inicjatywy jak I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej. O randze wydarzenia i jego doniosłości dla rozwijania i popularyzowania wiedzy na temat ER niech świadczy patronat honorowy dwóch jednostek Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Elektrotechniki PAN oraz Komitetu Problemów Energetyki PAN.

Wiodącymi tematami obrad konferencyjnych, prowadzonych w ramach równoległych sesji, będą między innymi:

  • współpraca RZE z siecią zasilającą,
  • odzyskiwanie energii z otoczenia (energy harvesting),
  • geotermia oraz podziemne magazynowanie energii i ciepła,
  • geotermia płytka i głęboka,
  • metan z pokładów węgla,
  • paliwa z odpadów i ciepło odpadowe,
  • magazynowanie i konwersja energii,
  • wyceny energetycznych projektów inwestycyjnych (opłacalność i ryzyko).

Oprócz tradycyjnej prezentacji referatów przewidziana jest również sesja posterowa. Zgłoszone artykuły, które uzyskały pozytywną ocenę zespołu recenzentów, zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, a wybrane, szczególnie cenne prace, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Naukowego będą kierowane do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Wydarzeniem towarzyszącym I KER są warsztaty zaplanowane na niedzielę 24 września. Programy poszczególnych szkoleń zostały opracowane przez naukowców AGH i stanowią praktyczne uzupełnienie obrad konferencyjnych. Tutoriale są skierowane do wszystkich osób działających w branżach związanych z energetyką rozproszoną. Istnieje możliwość uczestnictwa stacjonarnego lub zdalnego, liczba miejsc jest ograniczona.

Na stronie internetowej I KNER (http://www.kner2023.agh.edu.pl/) dostępny jest opis sesji naukowych oraz konspekty warsztatów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i do rejestracji na wydarzenia całego I Kongresu Energetyki Rozproszonej.

Wszelkie pytania można kierować pod adresem: [email protected], [email protected].

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz