Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Jak prawidłowo zabezpieczyć przepusty instalacyjne?

Dobór nawet najlepszych środków pasywnej ochrony przeciwpożarowej nie spełni wymagań przeciwpożarowych, jeżeli na poziomie projektowania budynku, nie zadbamy o należyte zabezpieczenie przegród oddzielających strefy pożarowe.

Instalacje HVAC - przejście przez strop
Instalacje HVAC - przejście przez strop [Źródło: paroc.pl]

Przewody grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne czy kanalizacyjne stanowią nieodłączny element niemal każdego budynku, lecz jednocześnie stanowią potencjalnie słaby punkt w linii obrony przed ogniem. Aby maksymalnie opóźnić rozwój ewentualnego pożaru wewnątrz budynku, przejścia rur przez ściany i stropy oddzielające poszczególne strefy pożarowe powinny być należycie zabezpieczone. W tym przypadku najlepiej sięgnąć po materiały izolacyjne klasyfikowane jako niepalne.

Firma Paroc posiada w swojej ofercie płytę PAROC Pyrotech Slab 160, która wykonana jest z wełny kamiennej, materiału wyróżniającego się na tle wszystkich innych rozwiązań izolacyjnych dostępnych na rynku największą wytrzymałością na obciążenia temperaturowe. Najwyższa klasa reakcji na ogień A1, klasyfikacja materiału nierozprzestrzeniającego ognia, brak wydzielanego dymu i płonących kropli, temperatura topnienia włókien przekraczająca 1000°C, duża gęstość 160 kg/m³ – to argumenty, dzięki którym projektanci i konstruktorzy mogą osiągnąć zakładaną odporność ogniową przegrody.

Wykorzystanie płyty PAROC Pyrotech Slab 160 pozwala spełnić wymagania stawiane w §234 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów,
  • przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Źródło: paroc.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz