Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

1000 gmin podpisało porozumienie w programie Czyste Powietrze

„Świętochłowice to 1000 gmina, podpisująca porozumienie z WFOŚiGW w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartym porozumieniom gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu, co usprawnia proces jego wdrażania na ich terenie i poprawia jakość życia Polaków” – zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 8 lutego 2021 r. w Świętochłowicach.

1000 gmin podpisało już porozumienie w ramach programu Czyste Powietrze
1000 gmin podpisało już porozumienie w ramach programu Czyste Powietrze [Źródło: gov.pl]]

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że program „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w Polsce.

 

Polska to nasz wspólny dom, a poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel. Dlatego wprowadziliśmy szereg usprawnień do programu „Czyste Powietrze”, aby ułatwić Polakom korzystanie z niego. Nasze działania pozwolą na jeszcze sprawniejszą realizację programu, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści dla poprawy stanu naszego środowiska i jakości powietrza – podkreślił premier Morawiecki.

Według ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, wprowadzone usprawnienia programu (m.in. uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integracja z programem „Mój Prąd” czy podwyższenie dotacji dla najuboższych), miały wpływ na wzrost liczby składanych wniosków o dofinansowanie tzw. „kopciuchów”.

Porównując dane z grudnia 2019 r. do tego samego okresu w 2020 r. widzimy ponad dwukrotny wzrost liczby złożonych wniosków o dofinansowanie dla budynków istniejących. To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt – powiedział minister Kurtyka.

Realizując program „Czyste Powietrze”, przeznaczymy na poprawę jakości powietrza ponad 100 miliardów złotych. Dotychczas w jego ramach złożono już ponad 200 tys. wniosków, co przekłada się na realną pomoc dla 200 tys. gospodarstw domowych, czyli dla ponad pół miliona mieszkańców Polski – dodał pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Zachęty dla gmin

Minister Kurtyka poinformował także, że na bieżący rok zaplanowano również prace nad dalszym rozwojem, przyspieszeniem wdrażania i kolejnymi uproszczeniami programu „Czyste Powietrze”.

W połowie 2021 r. ruszy ścieżka bankowa. Z kolei nabór do programu „Stop Smog” rozpocznie się na przełomie lutego i marca. Dodatkowo przygotowujemy ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną programu. Chcemy, by „Czyste Powietrze” był wzorcowym przykładem działania ponad podziałami politycznymi w trosce o dobro społeczne. Dlatego przygotowaliśmy pakiet zachęt dla gmin do zaangażowania się w program – wyjaśnił szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Profesor Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW, zaznaczył, iż środki finansowe przeznaczone dla gmin, umożliwią im stworzenie punktów konsultacyjnych na swoim terenie, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku w programie.

Nie wyobrażam sobie realizacji programu „Czyste Powietrze” bez współpracy z samorządami. Cieszę się, że już tysiąc gmin zadeklarowało chęć pomocy swoim mieszkańcom w sięganiu po dotacje na wymianę starych kopciuchów. Pakiet korzyści czeka na wszystkie gminy, które do końca lutego zgłoszą się do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, a do końca maja 2021 r. podpiszą porozumienie o współpracy przy programie. To bilet do dodatkowych korzyści dla samorządów: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za najwięcej złożonych wniosków w danym roku – powiedział prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz