.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

Jak wziąć kredyt w Czystym Powietrzu?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że od wczoraj dostępna jest możliwość uzyskania kredytu na wymianę kotła w dwóch pierwszych bankach. Pożyczki wyniosą do 100 tys. zł.

Jak wziąć kredyt w Czystym Powietrzu?
Jak wziąć kredyt w Czystym Powietrzu? [Źródło: gov.pl]

 

Reklama
oknonet.pl

O kredyt można się ubiegać w Alior Banku i Bank Ochrony Środowiska.

NFOŚiGW informuje, że część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ścieżka bankowa umożliwia rozpoczęcie danego przedsięwzięcia od daty złożenia wniosku, okres realizacji wynosi 18 miesięcy i rozliczany jest w całości po zakończeniu przedsięwzięcia.

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Aby skorzystać z kredytu antysmogowego, należy w oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”.

Po pozytywnej decyzji kredytowej bank składa w imieniu kredytobiorcy, wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji bank wypłaci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.

W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) należy zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.

Wfośigw wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz