Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Kompleksowe rozwiązanie nadzoru farm fotowoltaicznych i wiatrowych – system EKTIN

Inwestycja w odnawialne źródła energii - farmy fotowoltaiczne (PV) i turbiny wiatrowe (WT) to coraz popularniejsza forma lokowania kapitału, która niesie za sobą wiele wymiernych korzyści. Takie inwestycje przynoszą nie tylko zyski i relatywnie szybki zwrot z inwestycji, ale również stanowią ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego. Jednak, aby zainwestowane środki przyniosły pożądane efekty oraz aby inwestycja zwróciła się w zakładanym przez inwestora okresie, konieczna jest właściwa obsługa i pełna kontrola instalacji. Bez odpowiedniego systemu zarządzania, nawet dobrze ulokowana i spełniająca wszelkie kryteria farma może nie działać z pełną wydajnością z powodu wielu zagrożeń, które mogą zakłócić jej pracę.

Kompleksowe rozwiązanie nadzoru farm fotowoltaicznych i wiatrowych – system EKTIN
Kompleksowe rozwiązanie nadzoru farm fotowoltaicznych i wiatrowych – system EKTIN

Cyfrowy system nadzoru EKTIN, opracowany przez Apator, to narzędzie, które umożliwia inwestorom oraz zarządzającym kontrolę i monitorowanie pracy instalacji, aby osiągać maksymalną jej wydajność oraz dać możliwość błyskawicznej reakcji w momencie, gdy zaistnieje taka potrzeba.

EKTIN to system klasy SCADA służący do monitorowania i zdalnego zarządzania pojedynczymi lub rozproszonymi farmami PV i WT. Gromadzi szczegółowe informacje o funkcjonowaniu inwestycji i umożliwia kontrolę poszczególnych elementów. Dzięki zebranym danym m.in. dotyczącym zdarzeń, alarmów oraz pomiarów możliwe jest skuteczne zarządzanie, co przekłada się na zmniejszenie kosztów utrzymania, zwiększenie bezpieczeństwa oraz maksymalne wydłużenie żywotności instalacji.

2

Główne korzyści wynikające z zastosowania systemu EKTIN:

  • Maksymalizacja przychodów poprzez wczesne reagowanie na sytuacje wskazujące na odchylenie od standardowych parametrów pracy instalacji. Dzięki możliwości wyliczania i analizy bieżących wskaźników eksploatacyjnych, system umożliwia identyfikację potencjalnych problemów i zapobieganie ich negatywnym skutkom. Dodatkowo umożliwia dokładne planowanie produkcji energii elektrycznej w oparciu o zobowiązania wynikające z umowy zawartej z odbiorcą.
  • Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych poprzez lepsze dostosowanie częstotliwości i planu wizyt obsługi technicznej na zarządzanych farmach fotowoltaicznych oraz lepsze planowanie wymian uszkodzonych lub wyeksploatowanych elementów instalacji. Dzięki temu, system pozwala na minimalizację kosztów związanych z konserwacją i naprawami oraz zapobieganie awariom poprzez przeciwdziałanie zamiast reagowania po fakcie.
  • Optymalizacja kosztów inwestycyjnych poprzez długoterminowe (wieloletnie) gromadzenie danych historycznych, które świadczą o tempie starzenia się paneli lub falowników. System umożliwia ocenę jakości zastosowanej aparatury oraz wspomaganie decyzji inwestycyjnych w przyszłości na podstawie zebranych danych historycznych. W ten sposób, możliwe jest zapobieganie negatywnym skutkom wynikającym z niewłaściwego doboru sprzętu, co pozwala na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych w długiej perspektywie czasowej.

Idąc krok dalej EKTIN posiada możliwość przełączania źródła zasilania ze względu na wydajność lub/i ze względów ekonomicznych. Ponadto system stwarza możliwość porównywania konkretnych farm oraz podzespołów w nich zainstalowanych w celu weryfikacji sprawności wdrożonych rozwiązań oraz efektywności ich pracy. Zasób takich informacji stwarza bazę wiedzy pod kolejne inwestycje i ułatwia wybór podzespołów dla kolejnych instalacji. Ponadto rejestracja danych historycznych daje możliwość eksportu i analizy w zewnętrznych programach. System umożliwia pracę w kilku wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz ukraińskiej, a w razie zapotrzebowania istnieje możliwość implementacji dowolnej wersji językowej.

System umożliwia także integrację farmy z magazynami energii, gdzie prezentowane są podstawowe parametry jego pracy, m.in.: ilość wytworzonej przez źródła energii, pobranej z sieci, z OZE i magazynu energii. Informacja o podstawowych parametrach sieci, baterii i inwertera magazynu oraz stan jego naładowania. Wykorzystanie magazynu energii może znacznie przyspieszyć okres zwrotu z inwestycji, dzięki możliwości odroczonej odsprzedaży przy bardziej korzystnej cenie.

Znaczna oszczędność czasu oraz łatwość obsługi to bezsprzecznie największe zalety idące w parze z wykorzystaniem systemu EKTIN. Dodatkowo inwestorzy korzystający już z tego rozwiązania cenią sobie również możliwość dostosowania panelu pod własne potrzeby oraz niezawodność, która daje poczucie bezpieczeństwa, że wszystkie inwestycje należycie funkcjonują i generują niezachwiane zyski.

Ektin1 002Ektin2 002Ektin3 002Ektin5 002

 

  • Ekran 1. Przyjazny panel obsługi daje możliwość podglądu ogólnego wszystkich instalacji na mapie wraz z pojawiającymi się komunikatami odnośnie potencjalnych problemów – pulpit startowy.
  • Ekran 2. Bardziej szczegółowy podgląd wraz z podstawowymi parametrami wszystkich dodanych farm, tj. moc czynna, moc bierna, ilość pracujących inwerterów czy wygenerowana energia dzienna.
  • Ekran 3. Podgląd pulpitu wybranej farmy fotowoltaicznej. Informacje, które pozwalają ocenić podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej.
  • Ekran 4. Możliwość podglądu stacji wg rozmieszczenia wszystkich stołów oraz inwerterów uwzględniając je zgodnie z planem terenu.

 

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami:

Tomasz Dąbrowski
Menedżer Rozwoju Biznesu
Apator SA
tel. +48 607 456 068
e-mail: [email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz