Reklama
cleanpowerforall

NFOŚiGW dofinansował budowę farm fotowoltaicznych na Podkarpaciu

Dzięki preferencyjnej pożyczce w wysokości 3,9 mln zł z programu NFOŚiGW Energia Plus możliwe było wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Stale, w woj. podkarpackim. Brzeski Solar Group 2 Sp. z o.o., który jest beneficjent finansowania, planuje oddać inwestycję do użytku w lipcu tego roku. Koszt całkowity projektu wyniesie ok. 5,3 mln zł.

NFOŚiGW dofinansował budowę farm fotowoltaicznych na Podkarpaciu [źródło: www.gov.pl]
NFOŚiGW dofinansował budowę farm fotowoltaicznych na Podkarpaciu [źródło: www.gov.pl]

Elektrownia ma prowadzić samodzielną działalność wytwórczą polegającą na produkcji corocznie co najmniej 1980 MWh energii elektrycznej. Całość wytworzonej energii będzie odprowadzana do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej (KSE) oraz sprzedawana do podmiotów posiadających koncesje na obrót energią elektryczną na zasadach rynkowych. Inwestycja zlokalizowana będzie w powiecie tarnobrzeskim w miejscowości Stale na terenie gminy Grębów (o łącznej powierzchni 42 521 m2), który stanowi zwarty, zintegrowany kompleks 23 działek — informuje NFOŚiGW.

Zakład energetyczny ma składać się z:

  • rzędowo montowanych paneli (zestawów ogniw) fotowoltaicznych,
  • podłączanych do inwerterów (falowników), wraz ze stacją transformatorową i rozdzielnią SN oraz
  • systemem monitoringu wizyjnego i technicznego.

Instalacja fotowoltaiczna nie będzie wymagać budowy fundamentów (panele fotowoltaiczne zostaną umocowane na konstrukcjach, a profile stalowe będą osadzane w gruncie).

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z OZE (tym samym produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych po części zostanie zastąpiona produkcją ze źródła odnawialnego). Ponadto inwestycja pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o – 1432,62 ton/ rok. Elektrownia podłączona będzie do sieci przesyłowej PGE Dystrybucja S.A. – podsumowuje NFOŚiGW.

źródło: www.gov.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz