Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Grupa Apator dostarczyła w 2023 roku rozwiązania do zarządzania i pomiaru mediów za ponad 1,1 miliarda złotych

Grupa Apator wypracowała rekordowe przychody w wysokości ponad 1,1 mld zł. Dywersyfikacja biznesu pozwoliła wygenerować wyższą sprzedaż i marże.

Grupa Apator dostarczyła w 2023 roku rozwiązania do zarządzania i pomiaru mediów za ponad 1,1 miliarda złotych
Grupa Apator dostarczyła w 2023 roku rozwiązania do zarządzania i pomiaru mediów za ponad 1,1 miliarda złotych
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży powyżej 1 mld zł (1.137,5 mln zł, +5% r/r) dzięki wysokiej sprzedaży w Energii Elektrycznej (515,1 mln zł, +17% r/r), solidnym obrotom w Wodzie i Cieple (379,6 mln zł, +5% r/r), przy niższych przychodach w segmencie Gaz (242,8 mln zł, -14% r/r).
  • Skonsolidowane wyniki finansowe za 1-4Q 2023 r., po skorygowaniu o wpływ zdarzeń jednorazowych* wyniosły odpowiednio: EBITDA: 117,2 mln zł (+15% r/r), zaś zysk netto: 36,4 mln zł (+67% r/r).
  • Wyniki 4 kwartału 2023 r.: przychody ze sprzedaży: 284,7 mln zł (-7% r/r), skorygowana EBITDA: 26,8 mln zł
    (-12% r/r), zaś skorygowany zysk netto: 8,2 mln zł (-42% r/r).
  • Zwiększenie w 2023 roku udziału przychodów generowanych w Polsce do 56% sprzedaży ogółem.
  • Zdecydowane obniżenie zadłużenia finansowego na koniec roku – dług netto/EBITDA LTM (skorygowana) na koniec 2023 r. na poziomie 1,44x wobec 2,08x na koniec 2022 r. dzięki optymalizacji kapitału obrotowego i dobrym przepływom operacyjnym oraz wyższej EBITDA.

Grupa Apator wypracowała w okresie 1-4Q 2023 r. solidne wyniki finansowe i marże, mimo utrzymujących się niesprzyjających warunków makroekonomicznych. Koncentrowano się na poszukiwaniu szans rynkowych i nowych kierunków sprzedaży, pracą nad marżami i na optymalizacji operacyjnej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły rekordowy poziom ponad 1,1 mld zł. Praca nad efektywnością operacyjną oraz konsekwentna kontrola kosztów SG&A w skali całej Grupy Apator pozwoliły na poprawę wyniku EBITDA, która po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe* wyniosła 117,2 mln zł (przed korektą 108,9 mln zł). Skonsolidowany wynik netto skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych ukształtował się na poziomie 36,4 mln zł (przed korektą 18,3 mln zł).

Obroty Grupy Apator w Polsce wzrosły w okresie 1-4Q 2023 r. o 12% r/r (640,7 mln zł), podczas gdy eksport utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2022 r. (496,8 mln zł). W konsekwencji udział sprzedaży krajowej w obrotach ogółem wzrósł r/r o 3,5 p.p., osiągając poziom 56% przychodów Grupy. Głównymi kierunkami eksportowymi Grupy Apator pozostają kraje Unii Europejskiej a dominującymi rynkami: Niemcy, Czechy, Belgia, Rumunia, Grecja, Hiszpania i Niderlandy.

Największy, dwucyfrowy wzrost obrotów r/r w okresie 1-4Q 2023 r. odnotował segment Energii Elektrycznej (515,1 mln zł, +17% r/r). Sprzedaż wzrosła we wszystkich liniach biznesowych (liczniki energii elektrycznej, aparatura łączeniowa, automatyka i rozwiązania ICT) i dotyczyła głównie Polski (+22% r/r), przy porównywalnej r/r sprzedaży w eksporcie. EBITDA segmentu poprawiła się o blisko 80% r/r (osiągając w 2023 r. poziom 60,8 mln zł), co było efektem znaczącego wzrostu obrotów, poprawy sytuacji na rynku komponentów, korzystnych relacji kursów walutowych oraz pracy w obszarze optymalizacji łańcucha dostaw.

Podobnie segment Woda i Ciepło wygenerował wzrost sprzedaży (w porównaniu do bardzo dobrego 2022 r.) i tradycyjnie zanotował najwyższe w Grupie Apator wskaźniki marżowości. Sprzedaż wodomierzy, ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz nakładek radiowych przyniosła Grupie w okresie 1-4Q 2023 r. 379,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 5% wzrost r/r, zaś EBITDA segmentu wzrosła o blisko 10% r/r (do 53,4 mln zł), co wynikało z wyższej sprzedaży i rentowności. Sprzedaż w kraju wzrosła mocniej (o 7% r/r), ale to eksport napędza rozwój segmentu Woda i Ciepło (stanowi 60% obrotów segmentu ogółem). Więcej wodomierzy sprzedano w 2023 roku w krajach UE (Grecja, Rumunia, Niemcy), konsekwentnie odbudowywano sprzedaż na Ukrainie, wygenerowano także duże wzrosty na bardziej odległych rynkach (Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak).

Najbardziej wymagającym obszarem biznesu dla Grupy pozostaje segment Gaz, którego perspektywy są silnie skorelowane z polityką energetyczną i podejściem do paliwa gazowego w UE. Duża niepewność całego sektora związana jest z trwającą wojną w Ukrainie i konfliktami na Bliskim Wschodzie. Segment wygenerował w okresie 1-4Q 2023 r. 242,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (-14% r/r) oraz wynik EBITDA (po korekcie o wpływ zdarzeń jednorazowych) na poziomie 8,1 mln zł. Niższe obroty na części dotychczasowych głównych rynków (Wielka Brytania, Węgry, Niderlandy) przesądziły o spadku eksportu gazomierzy (o ponad 11% r/r), w Polsce zaś nastąpiło przejściowe spowolnienie sprzedaży związane z okresem wyborczym (spadek o 19% r/r). Na sytuację segmentu negatywnie wpływają także problemy brytyjskiej spółki GWi, która mierzy się ze spadkiem sprzedaży na tamtejszym rynku wobec silnej presji konkurencyjnej i nie generuje satysfakcjonującej rentowności. Podjęto inicjatywy nakierowane na rozwój sprzedaży na innych rynkach, co przyniosło dobre rezultaty w postaci wyższych obrotów na Wschodzie (Turcja, Kazachstan, Ukraina) oraz w krajach UE (Litwa, Austria, Hiszpania). W ostatnich miesiącach 2023 r. rozpoczęto także dostawy gazomierzy w ramach opóźnionego dużego kontraktu w Belgii. Jednocześnie przeprowadzono działania restrukturyzacyjne w celu dostosowania zasobów i kosztów do aktualnej sytuacji. Trwają prace rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami pozwalającymi na dywersyfikację produktową działalności i pozyskanie nowych klientów.

Przez cały 2023 r. spółki Grupy Apator sukcesywnie pracowały nad poprawą efektywności operacyjnej, w szczególności nad obniżeniem stanów magazynowych. Utrzymujące się przez 3 kwartały 2023 roku wysokie stany zapasów były związane z przygotowaniem do dużych kontraktów i przesunięciami harmonogramów dostaw. Na koniec 2023 r. stan zapasów w Grupie Apator obniżono o 36,7 mln zł w porównaniu z końcem 3Q, co wpłynęło na wysokie przepływy operacyjne i przełożyło się na ograniczenie wykorzystania kredytów oraz obniżenie kosztów finansowania. W efekcie wskaźnik dług netto/EBITDA LTM (skorygowana) na koniec 2023 r. ukształtował się na zdecydowanie niższym niż w poprzednich okresach poziomie, tj. 1,44x (wobec 2,08x na koniec 2022 r.)

Perspektywy Grupy Apator są dobre. Sprzyjają nam trendy i zmiany legislacyjne związane z transformowaniem się gospodarki i unowocześnianiem sieci dystrybucji mediów energetycznych oraz wodnych. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnego pomiaru, zarządzania rozproszonymi źródłami energii. W odpowiedzi rozwijamy nasze portfolio rozwiązań dla farm wiatrowych i fotowoltaiki, wdrażamy rozwiązania w zakresie magazynowania energii. Nasi klienci, wśród których są nie tylko najwięksi krajowi operatorzy, ale także mniejsze podmioty (tzw. OSDn) oraz prywatni inwestorzy, poszukują skutecznych rozwiązań technicznych m.in. do efektywnego zarządzania mediami, bilansowania sieci i redukcji nadmiernych obciążeń w szczytach produkcji energii z odnawialnych źródeł. Warto w tym miejscu podkreślić, że Grupa Apator dysponuje nie tylko autorskimi rozwiązaniami, ale także technicznym wsparciem i serwisem na miejscu – podsumowuje Maciej Wyczesany, Prezes Zarządu Apator SA. – Spodziewamy się, że rok 2024 będzie lepszy dla całej polskiej gospodarki, głównie dzięki środkom finansowym z KPO i Funduszu Spójności, które pobudzą inwestycje i przyśpieszą transformację energetyczną. Wiele jednak będzie zależeć od rozsądnego wykorzystania tych pieniędzy przez Polskę. Ideą KPO jest odbudowa i zwiększanie odporności europejskich gospodarek, poprawa innowacyjności, tworzenie klimatu inwestycyjnego oraz wysokiej jakości miejsc pracy, a to mogą zagwarantować tylko firmy działające na miejscu. Transformacja energetyczna nie powinna odbywać się bez udziału polskich przedsiębiorstw, zaś rząd powinien zastosować mechanizmy wspierania (a nawet wymaganego udziału) rodzimych przedsiębiorstw w transformacji, aby pieniądze z UE zasilały lokalny rynek i nie były transferowane poza EOG – dodaje Maciej Wyczesany.

Podstawowe dane finansowe

mln PLN1-4Q 20232022dynamika
sprzedaż1.137,51.081,8+5%
EBITDA108,987,1+25%
EBITDA bez zdarzeń jednorazowych*117,2101,7+15%
wynik netto18,37,2+154%
wynik netto bez zdarzeń jednorazowych*36,421,8+67%

 

Przychody głównych segmentów

mln PLN1-4Q 20232022dynamika
sprzedaż krajowa640,7571,5+12%
sprzedaż zagraniczna496,8510,3-3%
segment Energia Elektryczna515,1439,5+17%
segment Gaz242,8281,4-14%
segment Woda i Ciepło379,6360,9+5%

 APATOR SA

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz