Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Grupa Apator dostawcą inteligentnych rozwiązań dla OZE

Energia z Odnawialnych Źródeł – to przyszłość. Grupa Apator uczestniczy w „zielonej zmianie” dla dobra środowiska i Ziemi. Racjonalne wykorzystywanie energii z wody, wiatru czy słońca jest tym, na co stawia Apator, tworząc rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, precyzyjny pomiar i nowoczesny odczyt danych.

Grupa Apator dostawcą inteligentnych rozwiązań dla OZE
Grupa Apator dostawcą inteligentnych rozwiązań dla OZE

Jednym z rozwiązań Grupy Apator pracujących w środowisku OZE jest system do sterowania i nadzoru pojedynczymi lub rozproszonymi farmami fotowoltaicznymi – EKTIN PV. Zapewnia on dostęp do szczegółowych informacji o działaniu inwestycji i pozwala na sterowanie jej elementami.

Zdjecie 2

System EKTIN PV, będący rozwiązaniem typu smart, został zainstalowany na dwóch farmach fotowoltaicznych w miejscowości Susz (woj. warmińsko-mazurskie). Farmy zostały podłączone do sieci elektroenergetycznej SN. Każda z instalacji wyposażona jest w rozdzielnicę SN/nn wraz z transformatorem 15/0,8 kV o mocy 1000 kVA oraz osiem falowników, każdy o mocy 105 kW.

Projekt objął pełną wizualizację systemu, a także monitoring parametrów elektrycznych instalacji tj.: napięcie, prąd, moc czynna i bierna, sterowanie łącznikami w polach SN lub po stronie nn.

System umożliwia także monitoring parametrów eksploatacyjnych (PR – Performance Ratio – współczynnik wydajności pracy farmy), wskazując spadek emisji CO2, przy jednoczesnym pokazywaniu ekwiwalentu posadzonych drzew – by wzmacniać świadomość korzystnego wpływu na środowisko. Rozwiązanie dodatkowo może monitorować wydajność pracy obiektu poprzez obserwowanie indywidualnie zdefiniowanych parametrów.

Zdjecie 3 1

 

EKTIN PV zapewnia szereg korzyści, zarówno dla inwestora, jak i zarządzającego. Inwestor może monitorować produkcję energii elektrycznej w wybranych przez siebie cyklach.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak stany alarmowe, na bieżąco, poprzez wiadomość e-mail lub SMS otrzymuje informacje. Komunikaty pozwalają na eliminację przestojów, maksymalizują produkcję i optymalizują koszty eksploatacyjne.

Dla zarządzającego farmą, system stanowi pomoc, w doglądaniu pracy osób obsługujących go. Daje możliwość wizualizacji architektury systemu z diagnostyką stanu łączy, a także wizualizację stanu pracy automatyk instalacji PV, stanu sieci eE w zakresie SN/nn oraz pomiarów.

Zainstalowane rozwiązanie pozwala na realizację umów na dostawę energii elektrycznej zawartych przez właściciela farmy fotowoltaicznej przy jednoczesnej realizacji zysków, które w długim terminie wymagają profesjonalnego i ciągłego nadzoru zainstalowanych urządzeń.

Korzystanie z systemu do nadzoru i zarządzania farmami fotowoltaicznymi, pozwala na realizację podstawowych funkcji inteligentnych rozwiązań. Są nimi:

  • maksymalizacja przychodów poprzez możliwość wczesnego reagowania na sytuacje wskazujące na odchylenie od standardowych parametrów pracy instalacji – wynikających z warunków technicznych jak i zobowiązań wynikających z umowy zawartej z odbiorcą energii elektrycznej;
  • optymalizacja kosztów eksploatacyjnych poprzez lepsze dostosowanie częstotliwości i planu wizyt obsługi technicznej na zarządzanych farmach PV, lepsze planowanie wymian uszkodzonych elementów systemu;
  • optymalizacja kosztów inwestycyjnych poprzez długoterminowe (wieloletnie) gromadzenie danych historycznych świadczących o tempie starzenia się paneli lub falowników – ocena jakości zastosowanej aparatury
    i wspomaganie decyzji inwestycyjnych w przyszłości w oparciu o dane historyczne.

Realizacja kontraktu oprócz instalacji systemu EKTIN PV obejmowała także dostawę sterownika – BRG 3, zapewniającego komunikację pomiędzy falownikami, licznikami, analizatorami parametrów sieci w obrębie nadzorowanego obiektu. Funkcje sterownika pozwalają na wielokanałową komunikację z systemem nadzoru OSD, a także pozostającymi w dyspozycji klienta stanowiskami dyspozytorskimi inwestora czy zarządzającego farmą. [czytaj także]

 

grafika do artykulu 1 grafika do artykulu 2

 

 

 

 

 

Źródło: apator.com

Kontakt:
Tomasz Dąbrowski
Menedżer Rozwoju Biznesu
Apator SA
tel. +48 607 456 068
e-mail: [email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz