Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Wiedza najlepszym lekarstwem dla natury — Viessmann wspiera edukację ekologiczną

Antropogeniczne zmiany klimatu to już fakt. Od początków ery przemysłowej eksploatowaliśmy naszą planetę bez opamiętania, nieświadomi zbliżających się konsekwencji. Nawet kilkadziesiąt lat temu, gdy naukowcy zaczynali bić na alarm, początkowo nie dawaliśmy wiary ich ostrzeżeniom. Dziś wpływ człowieka na środowisko został udowodniony i potwierdzony licznymi badaniami – a jednak nadal ta wiedza dociera do społeczeństwa w okrojonej, niemal szczątkowej formie. Kto odpowiada za ciągle zbyt niską świadomość ekologiczną Polaków? Może niewydolny system edukacyjny, może źle dobrane rozwiązania prawne a może nasza przekorna mentalność – trudno wskazać jednoznaczną odpowiedź. Zamiast szukać winnych, lepiej skoncentrować się na znalezieniu rozwiązania. Skoro problemem jest niedostateczny poziom wiedzy, należy dołożyć starań, aby go podnosić. Jako firma odpowiedzialna społecznie i zaangażowana w sprawiedliwą transformację energetyczną, Viessmann wspiera edukację ekologiczną – stąd nasza współpraca z Fundacją Ekologiczną Pszczoła Musi Być.

Wiedza najlepszym lekarstwem dla natury — Viessmann wspiera edukację ekologiczną
Wiedza najlepszym lekarstwem dla natury — Viessmann wspiera edukację ekologiczną

Dlaczego edukacja ekologiczna jest ważna?

Do ekologicznego stylu życia można dochodzić na dwa sposoby: poprzez regulacje na poziomie prawa krajowego i międzynarodowego oraz poprzez dobrowolne postępowanie zgodnie z „zielonymi” wytycznymi. Pierwszy sposób przynosi niewątpliwie efekty – Polacy segregują odpady, zużywają mniej plastikowych sztućców, wymieniają węglowe piece na czystsze źródła energii. Jednocześnie wszystkie te działania przebiegają znacznie sprawniej i skuteczniej, jeśli u ich podstaw leży nie tylko konieczność podporządkowania się przepisom i strach przed karą, ale również proekologiczne działania wbudowane w osobisty system wartości. Do tego właśnie potrzebna jest nam edukacja ekologiczna. Celem działań z jej zakresu jest wychowanie kolejnych pokoleń Polaków odpowiedzialnych za środowisko naturalne, świadomych konsekwencji swoich wyborów.

Kiedy powinna zaczynać się edukacja ekologiczna? Odpowiedź jest oczywista – jak najwcześniej. Warto przy tym pamiętać, że na człowieka, zwłaszcza w pierwszych latach życia, oddziałuje nie wykład, ale przykład. Dzieci uczą się od swoich rodziców, powtarzając ich czyny. Jeśli więc w domu dużo się mówi o ekologii, ale postępuje inaczej, najmłodsi nie wytworzą w sobie postaw proekologicznych.

Ogromne znaczenie w procesie zielonego wychowania ma również szkoła oraz instytucje o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Wychowanie w szacunku dla środowiska naturalnego wpisane jest w programy nauczania, ale potrzeba o wiele więcej, niż jednorazowe akcje (takie jak np. Dzień Ziemi), by wzbudzić w dzieciach faktyczne zainteresowanie ochroną przyrody. Niezbędne jest stworzenie szerokiej oferty atrakcyjnych zajęć szkolnych i pozaszkolnych, obejmujących proekologiczne aktywności i zabawy, które angażują uczniów i pozostawiają trwały ślad w ich pamięci. Nie wolno zapominać także o dorosłych – wychowani w czasach, gdy o ekologii mówiło się jeszcze niewiele, przedstawiciele boomersów i pokolenia X również muszą być uwzględnieni w akcjach edukacyjnych, kierowanych do osób 40+ i do całych rodzin.

Skuteczna edukacja ekologiczna – jak komunikować, żeby dotrzeć do najmłodszych i do starszych?

O skuteczności procesu edukacyjnego decyduje przede wszystkim jego atrakcyjność – zwłaszcza jeśli mówimy o formach pozaszkolnych. Ani dzieci, ani dorośli nie będą uczestniczyć w zajęciach, które nie są w ich rozumieniu ciekawe i wartościowe. Głównym wyzwaniem edukatorów jest zatem takie konstruowanie przekazu, aby trafiał on do założonej grupy docelowej.

Poszczególni odbiorcy mają bardzo różne potrzeby: wśród najmłodszych dzieci dominować musi zabawa – treści edukacyjne podawane są niejako przy okazji. Uczniowie podstawówek są z kolei bardzo aktywnymi odbiorcami i osoba prowadząca zajęcia musi być przygotowana na pojawiające się pytania. W przypadku nastolatków najlepiej sprawdza się DIY, umożliwiające osobiste dotykanie podawanych treści. Bardzo ciekawą grupę stanowią seniorzy – wbrew powszechnemu mniemaniu, wykazują oni ogromne zainteresowanie treściami ekologicznymi i chętnie angażują się w działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zupełnie inaczej wygląda proces edukacji ekologicznej w trakcie festynów czy eventów – nie ma warunków ani czasu na wykład, więc najlepiej posługiwać się sugestywnymi pomocami naukowymi.

Viessmann Pszczola Musi Byc sesja Webrange 2023 zdj 5

Współpraca Viessmann z Fundacją Ekologiczną Pszczoła Musi Być

Trudnej (ale bardzo satysfakcjonującej) roli edukatorów ekologicznych, podjęli się członkowie Fundacji Pszczoła Musi Być. W swoich projektach starają się docierać do jak najszerszej części społeczeństwa, co wymaga zarówno fachowej wiedzy, jak i pedagogicznej praktyki. Viessmann z dumą wspiera te przedsięwzięcia, które skutkują możliwością przekazywania ekologicznej wiedzy na terenie całego kraju, w ramach różnych grup docelowych. Tylko w ostatnich miesiącach pracownicy Fundacji przeprowadzili z pomocą Viessmann zajęcia w przedszkolach, w szkołach oraz w ramach lokalnych festynów.

Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem różnych technik i pomocy naukowych, dopasowanych do możliwości i potrzeb grupy. Wśród najmłodszych dzieci przeważa pedagogika zabawy i zajęcia w ruchu. Starsze są już w stanie skupić się na formie wykładowo-pokazowej. Podczas eventów plenerowych najczęściej reagujemy na naturalną aktywność gości naszego stoiska i odpowiadamy na ich pytania – tłumaczy Jakub Sobeczek, współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Pszczoła Musi Być.

Czysta strona mocy Viessmann

Wspieranie edukacji ekologicznej jest spójne z dewizą Viessmann. Zrównoważony rozwój prowadzący do regeneracji środowiska naturalnego leży u podstaw koncepcyjnych naszej działalności. Nasze systemy grzewcze cechuje nie tylko duża sprawność energetyczna, ale także wyjątkowo niska emisyjność. Na CzystaMoc można zapoznać się z urządzeniami nowej generacji: powietrzną pompą ciepła i gazowym kotłem kondensacyjnym, które są odpowiedzią na potrzeby zarówno gospodarstw domowych, jak i mniejszych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Mamy świadomość, że konsekwencje dzisiejszych decyzji ponosić będziemy nie my, ale przyszłe pokolenia – nasze dzieci, wnuki i ich potomkowie. Chcemy zostawić im lepszy świat niż ten, który sami zastaliśmy – czystszy, bezpieczniejszy i zdrowszy. Aby ten plan zrealizować, potrzeba jednak współpracy całego społeczeństwa – wierzymy, że będzie ona możliwa do osiągnięcia właśnie dzięki systematycznej edukacji ekologicznej i zaoferowaniu alternatywnych, efektywnych ekonomicznie rozwiązań.

Jako firma odpowiedzialna społecznie i zaangażowana w sprawiedliwą transformację energetyczną, Viessmann wspiera edukację ekologiczną – stąd nasza współpraca z Fundacją Ekologiczną Pszczoła Musi Być – podsumowała Ewelina Bartnikowska, Marketing Manager Viessmann Sp. z o.o.

Viessmann Sp. z o.o.

al. Karkonoska 65,
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
e-mail: [email protected]
www.viessmann.pl
facebook/viessmannpl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz