Reklama
http://www.multitherma.com/

Miasto Żywiec poprawia jakość powietrza

28,5 mln zł dotacji oraz taka sama kwota pożyczki z NFOŚiGW trafi do spółki EKOTERM w Żywcu na przebudowę jej instalacji wytwórczych. Środki przeznaczone zostaną na rozwój kogeneracji gazowej i energii odnawialnej. Projekt, który zostanie zrealizowany do końca września 2025 r. będzie miał znaczenie dla poprawy jakości powietrza w mieście - stanie się także ważnym elementem działań ograniczających skalę zjawisk smogowych, częstych w całej Kotlinie Żywieckiej.

Miasto Żywiec poprawia jakość powietrza
Miasto Żywiec poprawia jakość powietrza [źródło: www.gov.pl]

Dofinansowania – w sumie 57 mln zł – będą przekazane beneficjentowi dzięki środkom krajowym zgromadzonym w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW – Ciepłownictwo Powiatowe. Inwestycja zaowocuje modernizacją kotłowni rejonowej dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem.

Obecnie stosowanym paliwem w ciepłowni miejskiej EKOTERM w Żywcu jest miał węgla kamiennego. Ciepłownia wykorzystuje dwa kotły wodne węglowe (typu WR-25 oraz WR-10), zapewniając centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.

Projekt obejmie rozbudowę instalacji energetycznych w dwóch lokalizacjach. Przy zachowaniu istniejącej kotłowni węglowej “Pod Grapą” jako źródła szczytowego, przy ul. Folwark zostaną wybudowane trzy gazowe zespoły kogeneracyjne oraz jeden kocioł wodny, biomasowy. W lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej w nowej kotłowni powstaną dwa gazowe zespoły kogeneracyjne oraz jeden kocioł wodny opalany gazem.

Po realizacji zaplanowanych inwestycji Zakład Energetyki Cieplnej EKOTERM osiągnie status efektywnego systemu ciepłowniczego. W przewidywanej rocznej strukturze produkcji blisko 60 procent ciepła pochodzić będzie z gazowych oraz biomasowych układów kogeneracyjnych. Wykorzystywane dotąd kotły węglowe będą pełniły funkcję rezerwową w przypadku zwiększonego zapotrzebowanie na moc cieplną w okresie wzmożonego popytu lub awarii. Takie rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej dla miasta Żywca i okolic.

Przedsięwzięcie będzie sprzyjać poprawie jakości powietrza w mieście i regionalnej kotlinie, osadzonej wśród gór Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, w terenie szczególnie narażonym na zastoje powietrza.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz