Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Zobowiązanie Saint-Gobain do zredukowania swoich emisji CO2 do roku 2050 zatwierdzone przez Science

Grupa Saint-Gobain, dążąca do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, donosi, że Science Based Targets Initiative zatwierdziła jej cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jako zgodne z nowym standardem "Net Zero" tej organizacji oraz z paryskim porozumieniem klimatycznym. Saint-Gobain jest pierwszą firmą na świecie w swoim sektorze, która otrzymała takie zatwierdzenie od czasu wprowadzenia nowego standardu pod koniec ubiegłego roku.

Zobowiązanie Saint-Gobain do zredukowania swoich emisji CO2 do roku 2050 zatwierdzone przez Science
Zobowiązanie Saint-Gobain do zredukowania swoich emisji CO2 do roku 2050 zatwierdzone przez Science

Potwierdzenie długoterminowych zobowiązań Grupy do osiągnięcia zerowego poziomu emisji CO2 netto (zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich) w całym łańcuchu wartości do 2050 roku pozwala na dalsze doprecyzowanie planów działania w kierunku neutralności węglowej. Będzie to oznaczało redukcję emisji CO2 o co najmniej 90% we wszystkich trzech zakresach do roku 2050, z dodatkowymi projektami sekwestracji dwutlenku węgla planowanymi dla emisji resztkowych.

 

 

Grupa Saint-Gobain jest bardzo dumna z tego, że nasze cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych zostały zatwierdzone przez SBTi w kontekście osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Dla Saint-Gobain odpowiedzialność społeczna i troska o środowisko to zobowiązania długoterminowe, które wiążą się z nieustannym procesem dążenia do doskonałości. Oficjalna akceptacja potwierdza zaangażowanie Saint-Gobain w walkę ze zmianami klimatycznymi, w celu maksymalizacji pozytywnego wpływu, jaki Grupa wywiera na swoich klientów, przy jednoczesnym minimalizowaniu własnego śladu środowiskowego – mówi Claire Pedini, SVP, Human Resources & Corporate Social Responsibility, Saint-Gobain.

Zobowiązanie Saint-Gobain do zmniejszenia do 2030 roku (w wartościach bezwzględnych w stosunku do 2017 roku) swoich bezpośrednich i pośrednich emisji CO2 (zakresy 1 i 2) o 33% oraz emisji z zakresu 3, związanych głównie z zakupami i transportem – o 16%, zostały już zatwierdzone przez SBTi w listopadzie 2020 roku.

Grupa będzie nadal starała się przyspieszać tempo realizacji swojej mapy drogowej, szczególnie poprzez poprawę efektywności energetycznej, zmniejszanie masy produktów, zwiększanie zawartości surowców wtórnych i wykorzystywanie zielonych źródeł energii, aby dostosować swoje cele do najbardziej wymagającej trajektorii, która ogranicza wzrost temperatur do 1,5°C.

Źródło: saint-gobain.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz