Reklama
konferencjaeuropower.pl

Czy można coś zrobić z wyższymi rachunkami za gaz w gospodarstwie domowym, jeśli są wyższe niż te przewidziane taryfami URE?

Zostały zatwierdzone nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa Po raz pierwszy taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE rozkłada podwyżkę cen gazu na raty.

Czy można coś zrobić z wyższymi rachunkami za gaz w gospodarstwie domowym, jeśli są wyższe niż te przewidziane taryfami URE? [źródło: www.ure.gov.pl]
Czy można coś zrobić z wyższymi rachunkami za gaz w gospodarstwie domowym, jeśli są wyższe niż te przewidziane taryfami URE? [źródło: www.ure.gov.pl]

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 17 grudnia 2021 roku zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Tym razem zatwierdzono taryfę na podstawie szczególnego mechanizmu wprowadzonego w celu minimalizowania podwyżek cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Ma to na celu, ograniczenie skali podwyżek ceny gazu poprzez przeniesienie części kosztów jego zakupu na trzy kolejne lata. Dotychczas całość tych kosztów uwzględniano wyłącznie w aktualnie kalkulowanej taryfie.

Takie rozwiązanie zostało wprowadzone, aby ograniczyć podwyżki cen paliwa gazowego dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Czy można coś zrobić z wyższymi rachunkami za gaz w gospodarstwie domowym, jeśli są wyższe niż te przewidziane taryfami URE? [źródło: www.ure.gov.pl]
Czy można coś zrobić z wyższymi rachunkami za gaz w gospodarstwie domowym, jeśli są wyższe niż te przewidziane taryfami URE? [źródło: www.ure.gov.pl]

Poziom wnioskowanych przez spółki, a następnie zatwierdzanych przez Prezesa URE taryf na sprzedaż paliwa gazowego gospodarstwom domowym, w znacznej części jest pochodną kosztów zakupu gazu ziemnego przez te przedsiębiorstwa, a koszty te od początku bieżącego roku gwałtownie rosną. O dynamicznej i dotychczas nieobserwowanej sytuacji na europejskim rynku gazu, która skutkuje wysokimi cenami tego paliwa — informuje regulator.

Regulator dba o równoważenie interesów przedsiębiorstw gazowych i odbiorców gazu i zatwierdza taryfy skalkulowane przez przedsiębiorstwa w oparciu o koszty uzasadnione. Prezes URE w toku prowadzonych postępowań taryfowych bada, czy taryfa spełnia wymogi prawa oraz, czy koszty uwzględnione przez przedsiębiorstwo we wniosku taryfowym spełniają kryterium kosztów uzasadnionych. Tym razem zastosowano również nowe, szczególne rozwiązanie umożliwiające rozłożenie podwyżki cen gazu na trzy kolejne lata, co ograniczyło wzrost cen gazu w taryfie PGNiG OD na 2022 rok. – informuje URE

Nowe taryfy PGNiG OD ustalają ceny gazu na poziomie wyższym o ok. 83 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostają na niezmienionym poziomie. Co oznacza wzrost średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o ok. 77 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw.

W skład całkowitego kosztu rachunku za gaz płaconego przez odbiorców w gospodarstwach domowych składają się: koszty jego zakupu i opłat abonamentowych (które są zawarte w taryfie PGNiG OD) oraz koszty dystrybucji gazu (transportu). Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży, tzn.: dla odbiorców używających gazu na potrzeby gospodarstw domowych, jak i usługi jego dystrybucji tj.: dla wszystkich grup odbiorców. Odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD ponoszą opłaty za dystrybucję najczęściej – ze względu na skalę działania firmy – według taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG).

Czy można coś zrobić z wyższymi rachunkami za gaz w gospodarstwie domowym, jeśli są wyższe niż te przewidziane taryfami URE? [źródło: www.ure.gov.pl]
Czy można coś zrobić z wyższymi rachunkami za gaz w gospodarstwie domowym, jeśli są wyższe niż te przewidziane taryfami URE? [źródło: www.ure.gov.pl]

17 grudnia br. Prezes URE zatwierdził także taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez PSG na 2022 r. Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy dla wszystkich grup odbiorców wyniesie średnio 3,6 proc — o czym informuje URE.

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto. Z kolei dla odbiorców z grupy W 2.1 płatność wrośnie o 54 proc. czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).

źródło: www.ure.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz