.
Reklama
https://ecoflow.com
.

Kolejny etap prac nad porozumieniem sektorowym w sieciach dystrybucyjnych

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że 8 listopada br. rozpoczęły prace Zespoły Zadaniowe, które mają wypracować rozwiązania istotne dla krajowej infrastruktury sieciowej w związku z transformacją sektora. W skład zespołów weszli przedstawiciele operatorów systemów dystrybucyjnych.

Tauron w ramach programu AMIplu zainstaluje u 6 mln klientów liczniki zdalnego odczytu [źródło: media.tauron.pl]
Tauron w ramach programu AMIplu zainstaluje u 6 mln klientów liczniki zdalnego odczytu [źródło: media.tauron.pl]kolejne źródła w Wirtualnej Elektrowni [źródło: media.tauron.pl]

Zmiany, jakim podlega polska energetyka, stanowią wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku, w tym także dla Prezesa URE, którego celem jest kontynuowanie transparentnej i przewidywalnej polityki regulacyjnej sprzyjającej optymalizacji podejmowania decyzji inwestycyjnych przez dystrybutorów w wieloletnim horyzoncie czasowym. Dlatego w październiku br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin zainaugurował prace Zespołu, który ma wypracować Porozumienie Społeczne Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod nazwą „KARTA EFEKTYWNEJ TRANSFORMACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH POLSKIEJ ENERGETYKI”.

Reklama
oknonet.pl

W celu skutecznej i sprawnej realizacji działań prace nad porozumieniem sektorowym będą prowadzone w formule projektowej. Podczas spotkania, które odbyło się 8 listopada br., powołano cztery Zespoły Zadaniowe:

Zespół prawny – jego podstawowym zadaniem będzie identyfikacja obecnie obowiązujących regulacji innych dokumentów wymagających zmian, które umożliwią wprowadzenie w życie założeń porozumienia sektorowego.

Zespół ds. eksploatacji elastyczności sieci – wskaże najważniejsze problemy związane z pracą sieci i wynikające ze zmiany miksu energetycznego (wzrost przyłączanych źródeł odnawialnych, rosnąca liczba prosumentów) oraz zaproponuje inwestycje optymalizujące koszty pracy sieci.

Zespół ds. inwestycji – określi zakres inwestycji koniecznych (wymaganych ze względu na uwarunkowania formalno-prawne) oraz tych o charakterze strategicznym.

Zespół ds. taryf – przygotuje propozycje wynagradzania poszczególnych rodzajów inwestycji. Zespół zajmie się kwestiami mającymi związek z procesem taryfowania przedsiębiorstw infrastrukturalnych jak np.

  • ujmowanie w Przychodzie Regulowanym OSD pokrywającym koszty uzasadnione nadzwyczajnych pozycji wynikających wprost z procesu transformacji (np. nadzwyczajne koszty operacyjne, przyspieszona amortyzacja, ponadnormatywne bilansowanie lub tranzyty);
  • przedstawianie propozycji zasad, procedur i przesłanek odnoszących się do kształtowania wielkości Zwrotu z Kapitału, a zwłaszcza jego uznaniowych składowych, tj. wielkości współczynnika realizacji regulacji jakościowej (Q) oraz wielkości wskaźnika regulacji (WR), częściowo także wartości średnioważonego kosztu kapitału (WACC).

Źródło: ure.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz