Reklama
mocnafirma.pl

Gaz w domu droższy o 7 procent

20 września, 2021 0

Zmiana oznacza wzrost średnich płatności w części rachunku płaconej PGNiG OD o 6,8 proc. dla odbiorców używających gazu wysokometanowego oraz gazu zaazotowanego Ls, natomiast o 6,9 proc. dla gazu zaazotowanego Lw. URE podaje, że powodem […]

Weszła w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

24 maja, 2021 0

Cele środowiskowe oraz prognozowane deficyty energetyczne związane z rosnącym zapotrzebowaniem na energię w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się, przekładają się na konieczność zarówno optymalizacji jej zużycia, jak i wprowadzania przez kraje działań zmierzających do maksymalizacji […]

Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 roku

10 maja, 2021 0

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat ulega nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym wynosiła prawie 10 GW, z czego w małych […]

Reklama
oknonet.pl

Stawka opłaty OZE na 2021 rok zatwierdzona przez URE

31 grudnia, 2020 0

Opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE i związana jest z zapewnieniem odpowiednio wysokiego udziału energii ze źródeł odnawialnych w […]