Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Rozmowy o transformacji energetycznej i klimacie

Minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska spotkała się z Ambasador Finlandii w RP Päivi Laine. Spotkanie odbyło się 5 grudnia 2023 r. w siedzibie resortu, omawiane były kwestie dotyczące współpracy pomiędzy obydwoma państwami w dziedzinie energii, klimatu i środowiska oraz bieżącej agendy unijnej.

Rozmowy o transformacji energetycznej i klimacie
Rozmowy o transformacji energetycznej i klimacie

Polska i Finlandia to kraje o znaczącym udziale ciepła sieciowego, co wyróżnia je na tle większości krajów członkowskich Unii Europejskiej. Mając to na uwadze, kwestie takie jak transformacja energetyczna i podejście regulacyjne można uznać za równie ważne w obydwu krajach. – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

Poruszony został także temat efektywności energetycznej i jej znaczenia dla osiągnięcia celów klimatycznych.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych i substancji zanieczyszczających powinna przebiegać dwojako: nie tylko poprzez zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii, ale przede wszystkim poprzez działania w zakresie efektywności energetycznej. Tylko takie podejście pozwoli zminimalizować wpływ sektora energetycznego na środowisko. – zaznaczyła minister.

W trakcie spotkania podkreślono ponadto rolę energii jądrowej dla osiągnięcia celów transformacji energetycznej i ambitnych planów klimatycznych. W tym kontekście nawiązano do przyjęcia 2 grudnia 2023 r. przez Polskę i Finlandię podczas COP28 w Dubaju deklaracji o potrojeniu mocy wytwórczej energii jądrowej do 2050 r.

W zakresie aktualnej agendy unijnej omówiono temat projektu rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Polska nadal podtrzymuje swoje stanowisko, że nowe unijne cele w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych powinny być przede wszystkim realistyczne, mierzalne i wykonalne pod względem technicznym z zachowaniem idei zrównoważonego rozwoju, a więc nie tylko z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, ale również gospodarczych i społecznych. – podsumowała minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz