Reklama
https://h2poland.com.pl/

Tańsza energia dla aktywnych odbiorców

MKiŚ w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, proponuje wprowadzenie umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

Tańsza energia dla aktywnych odbiorców
Tańsza energia dla aktywnych odbiorców [Źródło: gov.pl]

Umowa z ceną dynamiczną jest to umowa sprzedaży energii elektrycznej, która odzwierciedla bieżące wahania cen energii na rynkach. Oznacza to, że odbiorcy mogą realnie wpływać na wysokość swojego rachunku za prąd poprzez zarządzanie zużyciem energii w zależności od poziomu cen na rynku. Mogą więc np. ograniczyć konsumpcję energii w godzinach szczytu, kiedy ceny energii na rynku są najwyższe.

Reklama
oknonet.pl

Oferty z ceną dynamiczną przeznaczone będą dla wszystkich odbiorców posiadających zainstalowany inteligentny licznik ze zdalnym odczytem. Jest to niemożliwe w przypadku liczników tradycyjnych.

Powszechność umów z cenami dynamicznymi pozwoli rozwinąć nowe segmenty rynku, takie jak przydomowe magazyny energii. Wpłynie to również korzystnie na stabilną pracę systemu elektroenergetycznego – zmniejszy się pobieranie energii z sieci w okresie szczytowego zapotrzebowania. Wzrośnie natomiast liczba konsumentów świadomie i realnie wpływających na swój rachunek za prąd, a więc na obniżenie domowych wydatków – zaznacza minister Kurtyka.

W obszarze przydomowych systemów fotowoltaicznych, nowi prosumenci uzyskają większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty sprzedaży energii, przy jednoczesnej możliwości zwiększenia wykorzystania energii w czasie bieżącym na własne potrzeby oraz jej rzeczywistego magazynowania.[czytaj również]

Ponadto, wprowadzenie taryf dynamicznych może stanowić dodatkowy bodziec do zmiany ogrzewania budynków ze źródeł emisyjnych na ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem m.in. pomp ciepła, co wpłynie na poprawę jakości środowiska.

Jak podaje MKiŚ, aby nowe umowy były stosowane w sposób przejrzysty i płynny, sytuację na rynku energii elektrycznej, związaną z cenami dynamicznymi będzie monitorował i przedstawiał w swoim corocznym raporcie Prezes URE.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz