.
Reklama
https://ecoflow.com
.

Wykaz urządzeń (falowników) pozytywnie zweryfikowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Na stronie PTPiREE opublikowany został wykaz urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Wykaz urządzeń (falowników) pozytywnie zweryfikowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
Wykaz urządzeń (falowników) pozytywnie zweryfikowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych [Źródło: ptpiree.pl

Wykaz zawiera spis urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie wymagań określonych w dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG)”, który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci OSD i OSP zrzeszonych w PTPiREE.[czytaj]

Reklama
oknonet.pl

Wykaz będzie podlegał ciągłej aktualizacji, w zależności od uzyskania pozytywnej weryfikacji przez kolejne urządzenia.

PTPiREE zachęca wszystkich producentów oraz dystrybutorów falowników do złożenia dokumentów umożliwiających umieszczenie ich urządzeń w wykazie.

Uwzględniając informacje od uczestników rynku oraz biorąc pod uwagę czas niezbędny do uzyskania certyfikatów zgodności, w celu uniknięcia zakłóceń w procesie przyłączania instalacji wytwórczych, okres przejściowy został przedłużony i podzielony na trzy etapy:

Etap I – możliwość stosowania deklaracji zgodności na dotychczasowych zasadach do dnia 31 lipca 2021 r.

Etap II – w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. w miejsce certyfikatów potwierdzających spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), wystawianych na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem – “Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”, możliwość stosowania:

  • certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG
  • certyfikatów na zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2

Etap III – od 1 maja 2022 r. wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem – “Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

Źródło: ptpiree.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz