Reklama
cleanpowerforall

Rusza nabór w kolejnych obszarach programu Nowa Energia.

Rozpoczyna się III nabór wniosków w ramach programu Nowa Energia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rusza nabór w kolejnych obszarach programu Nowa Energia.
Rusza nabór w kolejnych obszarach programu Nowa Energia. [nfosigw.gov.pl.]

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą Nowa Energia jest podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych.

Pomoc finansowa z Narodowego Funduszu ma ułatwić wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i bezemisyjnego przemysłu, a także koncepcji systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

Program „Nowa Energia” jest jednym z filarów realizacji celów Polityki Energetycznej Polski do r. 2040. Służy podniesieniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw tak, aby w jak najszerszym stopniu uczestniczyły i gospodarczo korzystały z procesu przechodzenia w kierunku bezemisyjnej i niskoemisyjnej energetyki. „Nowa Energia” pozwala również wdrażać rozwiązania mające szansę na szybkie umiędzynarodowienie ze względu na rosnącą w skali globalnej rolę nowoczesnych technologii oraz OZE w konwersji i magazynowaniu energii”. – mówi Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka

Zgodnie z założeniami programu wnioskujący przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej do 20 proc. kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, jednak nie więcej niż 10 mln zł.

Jeżeli na etapie realizacji konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie się mógł ubiegać o dodatkową dotację.

Budżet III naboru wynosi do 700 mln zł i podzielony jest na cztery obszary:

  • Inteligentne miasta energii – 150 mln zł
  • Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu  – 150 mln zł
  • Stabilne bezemisyjne źródła energii  – 250 mln zł
  • Samowystarczalne klastry energetyczne  – 150 mln zł

Dofinansowanie z NFOŚiGW może być udzielone w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. We wszystkich czterech obszarach nabór skierowany jest do przedsiębiorców.

Poza czterema wspomnianymi obszarami, w których NFOŚiGW rozpoczyna właśnie nabór, na program Nowa Energia składają się jeszcze dwie dziedziny. Są to Plusenergetyczne budynki (nabór do 15 września) oraz Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru.

W tym przypadku nastąpił już pierwszy etap selekcji projektów na podstawie przedstawionych fiszek projektowych, czyli wniosków o dofinansowanie w formie skróconej.

Źródło: nfosigw.gow.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz