Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Szerokie możliwości zastosowania dla pomp ciepła OCHSNER

OCHSNER ma ofertę dostosowaną do budynków wszystkich typów. W budownictwie mieszkaniowym dostępnych jest wiele rozwiązań przeznaczonych dla domów jednorodzinnych i wielopiętrowych bloków mieszkalnych, a nawet całych osiedli. W biurowcach, obiektach komercyjnych i przemysłowych, halach produkcyjnych i magazynowych, a także budynkach publicznych i komunalnych, obiektach sportowych i kulturalnych oraz klinikach pompy ciepła mogą służyć oprócz ogrzewania także do chłodzenia i produkcji CWU.

Szerokie możliwości zastosowania dla pomp ciepła OCHSNER
Szerokie możliwości zastosowania dla pomp ciepła OCHSNER

Obszar zastosowań pomp ciepła obejmuje zarówno nowe budownictwo, jak i istniejące nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne i komunalne. Nie tylko domy pasywne i niskoenergetyczne nadają się do ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem pompy ciepła. Mogą być przez nie zasilane również starsze budynki bez specjalnej termoizolacji — w tym zabytkowe kamienice, a nawet pałace. System pompy ciepła musi zostać dobrany indywidualnie dla każdego budynku. OCHSNER oferuje odpowiednie technologie, optymalne urządzenia i stosowne usługi planowania oraz obsługi technicznej do różnych rodzajów budynków.

Chcąc nadać niezbędne znaczenie segmentowi pomp ciepła dużej mocy oraz pomp ciepła z przeznaczeniem dla przemysłu oraz stworzyć możliwości rozwoju w tym zakresie, firma OCHSNER utworzyła własną spółkę zależną – OCHSNER Energietechnik GmbH.

Ogrzewanie pompą ciepła dla budynku dowolnego typu

W nowych inwestycjach, istniejących obiektach, starym budownictwie, a także zabytkowych budowlach zasadniczo nie powinno być problemu z montażem lub przezbrojeniem. OCHSNER jako pierwszy producent wprowadził na rynek pompy ciepła, które są w stanie wytwarzać ciepło przy temperaturze zasilania systemu grzewczego 65°C w trybie samej pompy ciepła, bez użycia grzałki elektrycznej. Oznacza to możliwość podłączenia nie tylko ogrzewania podłogowego i ściennego, ale także tradycyjnych grzejników. Pozwala to na zasilanie posiadanego systemu grzewczego wyposażonego w grzejniki.

OCHSNER oferuje szeroką gamę pomp ciepła do ogrzewania o mocy grzewczej od 2 kW do 2500 kW. Są one produkowane z najwyższej jakości komponentów gwarantujących niezmiernie długą żywotność. Pod warunkiem odpowiedniego doboru można korzystać w ¾ z bezpłatnej energii. Jedynie niewielka ilość energii elektrycznej zużywana jest w formie energii napędowej. W zależności od modelu instalacje OCHSNER mogą służyć nie tylko do ogrzewania, lecz również mogą chłodzić budynek latem lub przygotowywać ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Pompy ciepła OCHSNER nadają się zarówno do nowych, jak i modernizowanych budynków. Z naszą ofertą można zapoznać się w dalszej części. Ponadto nasi przeszkoleni partnerzy systemowi OCHSNER chętnie udzielą porad w zakresie doboru idealnego produktu na miarę potrzeb.

Pompy ciepła w modernizacji

2

Wybór pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia w ramach modernizacji budynku jest zazwyczaj rozwiązaniem najbardziej efektywnym i ekologicznym, a także uprawniającym do uzyskania dofinansowania. Podczas wyboru i montażu pompy ciepła oprócz obszaru zastosowania należy także uwzględnić inne czynniki. Dzięki wysokim temperaturom zasilania wynoszącym do 60 lub 65 stopni wysokosprawne pompy ciepła Ochsner mogą być generalnie podłączane w starym budownictwie z grzejnikami. Zależnie od stanu budynku może być jednak wskazane ulepszenie termoizolacji, zamontowanie większych grzejników lub, w przypadku modernizacji na większą skalę, zastąpienie ich ogrzewaniem płaszczyznowym. Zwiększa to sprawność systemu grzewczego niezależnie od jego rodzaju i umożliwia wymiarowanie mniejszych pomp ciepła. W projekcie modernizacji obejmującym pompę ciepła należy uwzględnić następujące kryteria:

 • Musi zostać przeprowadzona jak najbardziej precyzyjna kalkulacja obciążenia grzewczego. Stanowi ona podstawę do wyboru pompy ciepła o odpowiedniej wielkości i mocy, od czego zależy osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej i obniżenie kosztów energii.
 • Równie ważny jest wybór dolnego źródła:
 • Kolektory gruntowe poziome są raczej rzadko wybierane jako źródło w przypadku modernizacji, ponieważ ich montaż wiązałby się z koniecznością przekopania ogrodu.
 • Dobrymi zamiennikami są sondy gruntowe pionowe oraz studnie wody gruntowej. Ich wykonanie zależy jednak od warunków geologicznych oraz wymaga uzyskania pozwoleń. Ponadto stosunkowo kosztowne są prace przygotowawcze.
 • Praktycznie wszędzie można natomiast korzystać z powietrza jako dolnego źródła.
 • W starych, niemodernizowanych domach można dalej korzystać z posiadanego systemu grzewczego, uzupełnionego tylko o pompę ciepła. Mowa tutaj o ogrzewaniu hybrydowym. Pompa ciepła pokrywa wówczas w większości zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, podczas gdy dotychczasowe ogrzewanie włączane jest tylko na krótki czas w okresie bardzo silnych mrozów.
 • Ponadto możliwe jest chłodzenie z wykorzystaniem pompy ciepła, dzięki czemu w lecie dodatkowa instalacja do klimatyzacji staje się zbędna.
 • Na zakup ogrzewania z wykorzystaniem pompy ciepła, które ma zastąpić ogrzewanie paliwami kopalnymi, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na atrakcyjnych warunkach.

Pompa ciepła w nowym budownictwie

3

W nowym budownictwie pompa ciepła jest niemalże bezkonkurencyjna. Przemawia za tym cały szereg mocnych argumentów:

 • Pompa ciepła jest obok bezpośredniego ogrzewania elektrycznego jedyną pełnowartościową techniką grzewczą, która rezygnuje całkowicie ze spalania i nie powoduje żadnej bezpośredniej emisji CO2.
 • Pracuje ze znacznie większą sprawnością niż wszystkie inne techniki grzewcze, ponieważ około 75% energii pozyskuje bezpłatnie i bez żadnych szkodliwych emisji, a tylko 25% z prądu. Pozwala to na utrzymanie kosztów zasilania domu na niskim poziomie przez długi czas. Natomiast systemy bezpośredniego ogrzewania elektrycznego są w 100% zasilane prądem.
 • Pompy ciepła są przyszłościowe, ponieważ nie wykorzystują kurczących się zasobów paliw kopalnych.
 • Obszary zastosowania pomp ciepła nie ograniczają się do ogrzewania i produkcji CWU, ponieważ pompy ciepła mogą także służyć do chłodzenia. Temu nie jest w stanie dorównać żadna inna technika grzewcza.
 • Pompy ciepła są tańsze w budowie i utrzymaniu: w przeciwieństwie do kotłów grzewczych nie potrzebują żadnego komina, którego wykonanie i czyszczenie wiąże się ze sporymi kosztami. Także sama pompa ciepła rzadziej wymaga kontroli lub przeglądu.
 • Na odznaczające się szczególnie wysokim wskaźnikiem efektywności energetycznej inwestycje w nowe domy mieszkalne udzielane są preferencyjne kredyty rozwojowe z KfW.

Pompa ciepła w obiektach komercyjnych i przemysłowych

4

Obszar zastosowania pomp ciepła wykracza daleko poza ogrzewanie budynków mieszkalnych. W dużych obiektach budowlanych znajdują one wiele innych zastosowań oprócz ogrzewania, przygotowania CWU i chłodzenia. Przykładem tego jest przygotowywanie ciepła technologicznego w przetwórstwie spożywczym i produkcji papieru, a także w przemyśle chemicznym i wielu innych branżach. W infrastrukturze pompy ciepła mogą stabilizować lub podwyższać temperatury w lokalnych i miejskich sieciach centralnego ogrzewania. Do obszarów zastosowania pomp ciepła należy także ogrzewanie basenów w publicznych obiektach sportowych, hotelach i ośrodkach rehabilitacyjnych, a także basenów prywatnych.

W przypadku pomp ciepła w obiektach komercyjnych i przemysłowych rolę dolnego źródła może pełnić m.in. powietrze, woda gruntowa i ciepło geotermalne. Typowym rozwiązaniem jest odzysk traconego dotychczas bezpowrotnie ciepła odpadowego z procesów przemysłowych i serwerowni. Za stabilne dolne źródło, zwłaszcza w projektach komunalnych, należy także uznać kanalizację.

Z myślą o rynku obiektów komercyjnych i przemysłowych OCHSNER założył własną spółkę zależną o nazwie OCHSNER Energietechnik. Firma ta nastawiona jest wyłącznie na rozwój i produkcję dużych pomp ciepła w zakresie mocy od 60 kW do 2,5 MW. W ofercie znajdują się maszyny do średnich, wysokich i najwyższych temperatur sięgających 130°C, które wykorzystywane są już z powodzeniem w wielu obszarach zastosowania pomp ciepła.

Inne obszary zastosowania pomp ciepła OCHSNER

5

Poza typowymi obszarami zastosowania pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków istnieje jeszcze wiele innych możliwości wykorzystania pomp ciepła OCHSNER z pożytkiem dla efektywności energetycznej. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych przykładów:

 • Chłodzenie i osuszanie pomieszczeń: pompy ciepła do CWU OCHSNER z serii Europa mogą czerpać energię z pomieszczeń dodatkowych. Chłodzą one wówczas nieco to pomieszczenie i osuszają je. Może to być przydatne np. w przypadku piwnicznych spiżarni lub urządzonych na strychu suszarni.
 • Baseny: pompy ciepła świetnie nadają się do podgrzewania wody w basenie, zarówno prywatnym, jak i w pływalniach krytych czy otwartych, hotelowych itp.
 • Ciepło technologiczne: pompy ciepła mogą także wytwarzać ciepło niezbędne do wielu procesów przemysłowych. Szczególnie korzystna jest istniejąca w wielu przypadkach możliwość odzysku ciepła odpadowego.

Termiczne wykorzystanie ciepła ze ścieków

Termiczne wykorzystanie ciepła ze ścieków to bardzo obiecujący obszar zastosowania pomp ciepła. Ścieki, podobnie jak wody gruntowe, odznaczają się względnie stałą temperaturą, czyli bardzo dobrze nadają się na dolne źródło. Wymienniki ciepła odbierają ze ścieków ciepło, które po poddaniu procesowi w pompie ciepła może zostać wykorzystane w rozmaity sposób. Znajduje zastosowanie np. w następujących obszarach:

 • Ogrzewanie budynku: ścieki jako stabilne dolne źródło w obszarach zurbanizowanych.
 • Ciepło technologiczne: w wielu procesach przemysłowych do dyspozycji są ścieki o wysokiej temperaturze.
 • Ogrzewanie basenu: komunalne pływalnie można podłączyć do będącej zazwyczaj także własnością komunalną kanalizacji jako dolnego źródła.
 • Lokalne i miejskie sieci ciepłownicze: w sieciach centralnego ogrzewania przy użyciu pomp ciepła można wykorzystać ścieki do energooszczędnego podnoszenia i stabilizacji poziomu temperatur.

Ogrzewanie ciepłem odpadowym z serwerów

6

Postępująca digitalizacja sprawia, że serwerownie zużywają olbrzymie ilości prądu. W 2020 r. pobór ten wyniósł około 200 miliardów kWh, co odpowiada około 1% światowego zużycia energii elektrycznej. Temu poborowi towarzyszy emisja wysokich ilości ciepła, które było dotychczas zazwyczaj odprowadzane i tracone. Za pomocą pomp ciepła można chłodzić komputery, wykorzystując zarazem ciepło do wielu zastosowań, jak ogrzewanie budynku albo produkcja CWU lub ciepła technologicznego.

OCHSNER SP. Z O.O.
Pod Fortem 19
31-302 Kraków
tel. +48 608 634 439
+48 662 107692
[email protected]
OCHSNER Polska

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz