.
Reklama
https://kongresmove.pl/pl
.

V Narodowy Kongres Biometanu

„Jako Pełnomocnika Rządu ds. OZE niezmiernie cieszy mnie rosnące zainteresowanie wykorzystaniem biometanu. To sektor o wysokim potencjale rozwojowym, z którego należy skorzystać” – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas wystąpienia otwierającego V Narodowy Kongres Biometanu.

V Narodowy Kongres Biometanu
V Narodowy Kongres Biometanu

 

Reklama
oknonet.pl

Kongres, który odbył się 30 maja stanowi platformę wymiany doświadczeń, dyskusji eksperckich oraz wypracowania optymalnego dla Polski modelu rozwoju sektora biometanu.

Polska gospodarka, w szczególności rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, dysponuje bardzo dużym potencjałem substratowym, w szczególności w postaci biomasy oraz produktów ubocznych i odpadów pochodzenia rolniczego. Szacunki wskazują, że jest to ok. 120-150 mln ton użytecznych biogazowo odpadów. Potencjał produkcji biogazu z odpadów wynosi niemal 13-15 mld m3 biogazu rocznie, co odpowiada ok. 8 mld m3 biometanu rocznie.

Biometan był dotychczas niedocenianym źródłem pozyskiwania energii. Opracowania branżowe oraz doświadczenie krajów, w których branża biometanu rozwija się aktualnie najszybciej, wyraźnie wskazują, że rozwój tego sektora przynosi szereg korzyści w wielu obszarach gospodarki – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz