Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Jak Panasonic zaadresował nadchodzące zmiany legislacyjne w kontekście urządzeń grzewczo-chłodniczych?

Panasonic Heating & Cooling Solutions, w odpowiedzi na obawy i pytania dotyczące wprowadzonych przez Unię Europejską nowych regulacji określonych w Rozporządzeniu REACH, które dotyczą m.in. stosowania czynników chłodniczych w pompach ciepła, informuje na swoim blogu, że zmiany te nie wymagają wymiany już użytkowanych urządzeń.

Jak Panasonic zaadresował nadchodzące zmiany legislacyjne w kontekście urządzeń grzewczo-chłodniczych?
Jak Panasonic zaadresował nadchodzące zmiany legislacyjne w kontekście urządzeń grzewczo-chłodniczych?

Unijne regulacje dotyczące stosowania czynników chłodniczych w pompach ciepła wzbudzają w ostatnim czasie wiele kontrowersji. Jednak użytkownicy istniejących pomp ciepła nie muszą obawiać się konieczności ich wymiany. Wprowadzone przepisy mają na celu ograniczenie emisji czynników chłodniczych, które przyczyniają się do niszczenia warstwy ozonowej i efektu globalnego ocieplenia, a regulacje dotyczą głównie producentów i dystrybutorów.

Japoński producent systemów grzewczych Panasonic wskazuje, że wśród dotychczas stosowanych czynników chłodniczych w pompach ciepła najpopularniejsze są R32 i R410A. Pierwszy z nich jest bardziej przyjazny dla środowiska, przez co jest coraz częściej stosowany przez producentów pomp ciepła i klimatyzatorów. Czynnik chłodniczy R32 ma również lepsze właściwości termodynamiczne niż R410A, co przekłada się na wyższą wydajność energetyczną urządzeń z nim pracujących. W praktyce wpływa to na niższe rachunki za energię użytkownika końcowego. Jednak główną wadą R32 jest to, że jest łatwopalny, co może stwarzać pewne wyzwania podczas instalacji i serwisowania urządzeń.

Z kolei czynnik chłodniczy R410A jest stabilny i niełatwopalny, co ułatwia jego obsługę oraz czynności serwisowe. Jednakże jego wysoki GWP i niższa efektywność energetyczna sprawiają, że Unia Europejska zaczyna ograniczać możliwość jego użycia w nowych urządzeniach i ukierunkowywać swoją politykę F-gazową w stronę czynników naturalnych, takich jak propan R290, który jest przyjazny dla środowiska.

Panasonic zwraca również uwagę na to, że informacje na temat przepisów utrudniających serwisowanie pomp ciepła napędzanych klasycznymi czynnikami chłodniczymi, które pojawiły się w mediach i w wypowiedziach polityków, nie odnoszą się do pomp ciepła sprzedawanych obecnie czy w najbliższych latach. Złożoność materiału unijnego rozporządzenia F-gazowego może prowadzić do błędnych interpretacji, dlatego ważne jest, aby zdobyć rzetelne informacje na ten temat.

W kontekście nowych przepisów, Panasonic Heating and Cooling Solutions kontynuuje rozwój innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie systemów grzewczych, chociażby wprowadzając do swojej oferty ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła wykorzystujące naturalny czynnik R290. Charakteryzuje się on niskim wpływem na środowisko i dobrymi właściwościami termodynamicznymi. Pomimo faktu, że jest on łatwopalny, to w pompach ciepła typu monoblok ryzyko wycieku jest praktycznie minimalne.

Dążenie do ekologicznych rozwiązań w pompach ciepła jest zgodne z polityką UE, a technologia pomp ciepła jest uważana za kluczową w sektorze energetycznym. Przejście na czynniki chłodnicze o niskim wpływie na środowisko przyczyni się do ochrony natury.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnym blogu Panasonic

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz